ทฤษฎีระบบระบายอากาศขั้นสูงสำหรับสำนักงานและร้านค้า
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

วิธีระบายอากาศแบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับสำนักงานและร้านค้า

ในฐานะที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอากาศและเครื่องปรับอากาศ เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมอบเคล็ดลับในการระบายอากาศสำหรับสำนักงานและร้านค้า เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและมั่นใจสำหรับการทำงานของคุณ

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการระบายอากาศ
2. กร็ดความรู้เกี่ยวกับการระบายอากาศภายในสำนักงานและร้านค้า

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการระบายอากาศ

การหมุนเวียนอากาศคืออะไร ?

คือการสลับสับเปลี่ยนอากาศระหว่างภายในและภายนอก เพื่อทำให้อากาศภายในห้องที่อาจปนเปื้อน (หรือสารที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์) เจือจาง หรือปล่อยออก


มลพิษทางอากาศมีอะไรบ้าง ?

มลพิษ (หรือสารใดๆ ที่สามารถทำอันตรายต่อมนุษย์) มีมากมาย เช่นคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คาร์บอน ไดออกไซด์ (CO) ฟอร์มาลดีไฮด์ (HCHO), ฝุ่นภายในบ้าน , เกสรดอกไม้ รวมไปถึง แบคทีเรียและเชื้อไวรัสต่างๆ การหมุนเวียนอากาศภายในห้อง มีจุดประสงค์เพื่อถ่ายเทมลพิษเหล่านี้ออกไปจากห้อง หรือทำให้เบาบางลง


ทำไมการหมุนเวียนอากาศถึงเป็นสิ่งจำเป็น ?

เพื่อเจือจางหรือไล่มลพิษออกจากห้อง

เป็นเรื่องยากที่อากาศจะสามารถถ่ายเทได้ในห้องที่ปิดสนิท ทำให้มลพิษต่างๆยังคงวนเวียนและเพิ่มจำนวนอยู่ภายในห้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยภายใน

การหมุนเวียนอากาศจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเพื่อทำให้มลพิษต่างๆ เบาบางลงและถ่ายเทอออกสู่ภายนอกห้อง

เครื่องปรับอากาศส่วนใหญ่ไม่สามารถทำการระบายอากาศได้

เครื่องปรับอากาศสร้างสภาพแวดล้อมที่สบายได้ด้วยการดึงอากาศที่อยู่ภายในห้อง มาปรับให้อากาศเย็นลงหรืออุ่นขึ้น และปล่อยอากาศเหล่านั้นกลับสู่ห้อง อากาศภายในห้องจึงไม่ได้ถูกแทนที่โดยอากาศบริสุทธิ์จากภายนอก
จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเครื่องปรับอากาศสำหรับร้านค้าและสำนักงานส่วนใหญ่ไม่สามารถระบายอากาศได้ด้วยตัวเอง
การระบายอากาศโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่โดยเครื่องปรับอากาศจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

ระบบระบายอากาศสำหรับสำนักงานและร้านค้า

โดยทั่วไปอาคารสำหรับให้เช่าเพื่อทำสำนักงานหรือร้านค้ามักมีการระบายอากาศที่ดี เนื่องจากอุปกรณ์ระบายอากาศที่ถูกติดตั้งจะถูกคำนวณโดยอิงกับขนาดพื้นที่ของชั้น รวมถึงจำนวนคนทั้งหมด ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ทางเข้าของอาคาร รวมถึงหน้าต่างทุกบานจะถูกปิดเอาไว้ ดังนั้นผู้ที่อยู่ในสำนักงานจึงสามารถทำงานได้อย่างสบายและมีประสิทธิภาพ และสร้างความสบายให้กับลูกค้าที่มาเดินช้อปปิ้งภายในร้านค้าที่อยู่ในอาคารเช่นเดียวกัน อาคารที่มีขนาดใหญ่มักจะไม่มีหน้าต่าง หรือถึงแม้จะมี แต่ก็ไม่สามารถเปิดได้ ด้วยเหตุผลนี้เอง อุปกรณ์หมุนเวียนจึงได้ถูกติดตั้งเพื่อป้องกันการสะสมของอากาศที่ไม่สดชื่นภายในอาคาร ในเวลาที่มีผู้คนจำนวนมากหรือเวลาประชุม การเปิดหน้าต่างและประตูสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหมุนเวียนอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อช่วยให้เกิดการหมุนเวียนอากาศในระดับสูงสุด ไดกิ้นขอแนะนำให้กำหนดชนิดของอุปกรณ์หมุนเวียนอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในสำนักงานหรือร้านค้าของคุณ รวมถึงทำความเข้าใจถึงระบบการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นนั้นอย่างถ่องแท้

2. เกร็ดข้อมูลในการระบายอากาศภายในอาคารหรือร้านค้า

ขึ้นอยู่กับอาคารที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานหรือร้านค้า ระบบหมุนเวียนอากาศสามารถถูกควบคุมการทำงานได้โดยผู้เช่าพื้นที่อาคารเอง หรือโดยบริษัทที่บริหารอาคาร ซึ่งวิธีการระบายอากาศนั้นมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าสามารถเปิดหน้าต่างควบคู่กันไปได้หรือไม่ โดยขอยกตัวอย่างเคล็ดลับการหมุนเวียนอากาศในสำนักงานและร้านค้า 3 ตัวอย่างดังนี้

1. ร้านค้าขนาดเล็ก (ร้านอาหาร หรือ ร้านค้าที่หันหน้าออกสู่ถนน)

วิธีการหมุนเวียนอากาศ :

2. สำนักงานขนาดเล็ก-ปานกลาง (อาคารสำนักงานที่มีน้อยกว่า 10 ชั้น)

วิธีการหมุนเวียนอากาศ :

3. สำนักงานและร้านค้าในอาคารขนาดใหญ่ที่หน้าต่างถูกปิดทั้งหมด


บทสรุปวิธีการหมุนเวียนอากาศสำหรับสำนักงานและร้านค้า


1. ร้านค้าขนาดเล็ก (ร้านอาหาร และ ร้านค้าที่หันหน้าออกสู่ถนน)

อุปกรณ์หมุนเวียนอากาศที่ติดตั้งอยู่ในร้านค้าขนาดเล็กส่วนใหญ่จะถูกควบคุมการทำงานโดยพนักงานภายในร้านผ่านทางรีโมทคอนโทรล โดยจุดประสงค์ของการใช้เครื่องปรับอากาศนั้นเพียงเพื่อปรับเปลี่ยนอุหภูมิให้เย็นหรืออุ่นตามความต้องการเท่านั้น คนส่วนใหญ่รู้ถึงตำแหน่งของเครื่องปรับอากาศและรีโมทคอนโทรลแอร์ ในขณะที่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะทราบถึงตำแหน่งของอุปกรณ์หมุนเวียนอากาศ แล้วยิ่งน้อยลงไปอีกที่จะทราบถึงวิธีควบคุมการทำงาน ระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับร้านค้านั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ “แบบที่ใช้พัดลมหมุนเวียนอากาศบนเพดาน (ตัวอย่างที่ 1)” และ “แบบที่ใช้ระบบแบบแลกเปลี่ยนหมุนเวียนความร้อนหรือที่รู้จักกันในนาม Heat Reclaim Ventilator (ตัวอย่างที่ 2)” โดยมักติดตั้งบริเวณพื้นที่ปิดเช่นบนเพดาน

ตัวอย่างที่ 1 : ร้านค้าที่ใช้พัดลมหมุนเวียนอากาศบนเพดาน

①Remote controller switch ②Ventilation hood ③Ventilation vent (exhaust) ④Door vent ⑤Vent / Vent cap ⑥Heat reclaim ventilator

ตัวอย่างที่2: ร้านค้าที่ใช้ระบบแบบหมุนเวียนความร้อน (Heat Reclaim Ventilator)

①Remote controller switch ②Ventilation hood ③Ventilation vent (exhaust) ④Door vent ⑤Vent / Vent cap ⑥Heat reclaim ventilator

① ตรวจสอบอุปกรณ์ระบายอากาศที่ติดตั้ง

อย่างแรก ดูชนิดของอุปกรณ์ระบายอากาศที่ติดตั้ง ตำแหน่งของรีโมทควบคุม อุปกรณ์หมุนเวียนอากาศ ช่องระบายอากาศ และทำความเข้าใจว่าจะระบายอากาศห้องนั้นๆ ได้อย่างไร

คุณอาจไม่เคยสังเกตุถึงความเสื่อมสภาพของระบบหมุนเวียนอากาศ แต่เมื่อตัวกรองเต็มไปด้วยฝุ่น ประสิทธิภาพการหมุนเวียนอากาศย่อมลดลง เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่ (เนื่องจากแผ่นกรองเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันแมลงไม่ให้เข้ามาทำความเสียหายอุปกรณ์หมุนเวียนอากาศ ไม่ควรเปิดระบบหมุนเวียนอากาศหากยังไม่ติดตั้งแผ่นกรองให้เรียบร้อย)

นอกจากนี้ต้องแน่ใจว่าได้ตรวจสอบการทำงานของรีโมทคอนโทรลสำหรับอุปกรณ์ระบายอากาศแล้ว มีหลายกรณีที่การทำงานรวมเป็นหนึ่งเดียวกับรีโมทคอนโทรลของเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์หมุนเวียนอากาศยังคงทำงานอยู่ถึงแม้ระบบทำความเย็นหรือความร้อนจะไม่ได้ถูกใช้งาน

ตัวอย่างของระบบหมุนเวียนอากาศและตัวกรองที่ไม่สะอาดภายในร้านค้าขนาดเล็ก (ร้านอาหาร)

Ceiling vent

Ventilation fan

Outdoor vent

รีโมทคอนโทรลและสวิทช์
พัดลมหมุนเวียนอากาศที่ใช้งานบนเพดาน

Check to see that the power is ON.

Heat Reclaim Ventilator (HRV)
ระบบควบคุมส่วนกลาง

เครื่องปรับอากาศและระบบหมุนเวียนอากาศที่ควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลเลอร์อันเดียว

การยืนยันการทำงานของระบบหมุนเวียนอากาศ

① เมื่อใดก็ตามที่ข้อความ “HRV ventilation”, “Normal ventilation หรือ “Auto-ventilation ปรากฎบนหน้าจอหลัก เมื่อนั้นเครื่องปรับอากาศและระบบระบายอากาศจะใช้รีโมทคอนโทรลร่วมกัน
(เมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ ระบบหมุนเวียนอากาศจะถูกปิดเช่นกัน)

② เปิดการใช้งานและเลือก “Ventilation” บนหน้าจอเมนู สำหรับอากาศในช่วงที่ไม่ต้องการใช้เครื่องปรับอากาศ

Heat Reclaim Ventilator (HRV)

ระบบควบคุมแบบแยกเฉพาะ

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว ปรับปริมาณอากาศเมื่อต้องการเพิ่มการหมุนเวียนอากาศ

หน้าจอแสดงผลหลักของรีโมทคอนโทรลระบบระบายอากาศทั้ง 2 ชนิดในประเทศญี่ปุ่น

หากคุณพบปัญหาในการใช้งาน ซ่อมบำรุง หรือทำความสะอาดอุปกรณ์หมุนเวียนอากาศ สามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้าน HVAC ได้ และเมื่ออุปกรณ์ถูกทำความสะอาดและบำรุงรักษาเรียบร้อยโดยที่อุปกรณ์ต่างๆ สามารถทำการหมุนเวียนอากาศได้ปกติแล้ว สามารถเปิดหน้าต่างและประตูทางเข้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบหมุนเวียนอากาศได้

② สร้างการไหลของอากาศโดยการเปิดหน้าต่างและประตูทางเข้า

การใช้งานอุปกรณ์หมุนเวียนอากาศควบคู่กับการเปิดหน้าต่างและประตู

ระยะเวลามาตรฐานในการหมุนเวียนอากาศโดยการเปิดหน้าต่างนั้นอยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ 10 นาที ทุกๆ ชั่วโมง และประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปิดใช้ระบบหมุนเวียนอากาศครั้งละ 5 นาที เป็นจำนวน 2 ครั้งทุกๆ ชั่วโมง หรือง่ายๆก็คือ ยิ่งคุณเปิดระบบหมุนเวียนอากาศบ่อยแค่ไหน ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ได้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น เราจึงแนะนำให้เปิดระบบหมุนเวียนอากาศก่อนเวลาเข้างานและในช่วงเวลาพักเบรก

Ventilation by opening windows at a store

วิธีการเปิดหน้าต่างเพื่อสร้างการไหลของอากาศ

เมื่อเปิดหน้าต่างเพื่อหมุนเวียนอากาศ การเปิดหน้าต่าง 2 บานจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการหมุนเวียนอากาศดีกว่า และจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากหน้าต่างทั้ง 2 อยู่ในตำแหน่งที่ทแยงมุมกัน

Good example: It is efficient to open windows that are diagonal to each other.

การเปิดหน้าต่าง 2 บานที่อยู่ใกล้กัน จะทำให้อากาศไม่สามารถหมุนเวียนไปทั่วห้องได้

Bad example: Inefficiency results from opening nearby windows due to the small area in which air circulates.

ความยากในการทำให้ลมไหลผ่านถึงแม้จะเปิดหน้าต่างแล้วก็ตาม
เมื่อคุณรู้สึกว่าภายในห้องมีการไหลเวียนของอากาศที่ไม่ดีนัก ลองเปิดหน้าต่างที่เป็นช่องลมเข้าเพียงเล็กน้อยและเปิดหน้าต่างที่เป็นช่องลมออกให้กว้าง ช่องที่เล็กลงจะทำให้อากาศที่ไหลเข้ามามีความแรงมากขึ้น และวิธีนี้ยังสามารถช่วยผสมผสานอากาศภายในห้องให้หมุนเวียนอากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ดีขึ้น

สำหรับห้องที่ไม่มีหน้าต่าง

ห้องที่ไม่มีหน้าต่าง เช่น ห้องส่วนตัวในร้านอาหาร ก่อนอื่นควรตรวจสอบตำแหน่งของช่องระบายอากาศที่อยู่บนเพดาน การเปิดประตูและตั้งพัดลมไว้โดยหันหน้าออกนอกห้อง สามารถช่วยเพิ่มการหมุนเวียนอากาศออกไปภายนอกห้องได้

ตัวอย่างที่ ①: สำหรับร้านค้าที่ช่องระบายอากาศอยู่ภายนอกห้อง (ห้องส่วนตัว)

เมื่อช่องระบายอากาศอยู่ภายนอกห้อง ให้เปิดประตูและใช้พัดลมในการส่งอากาศออกไปด้านนอก

* ในกรณีนี้ การใช้พัดลมหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศทั้งภายในและภายนอกห้องสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ดีกว่า

ตัวอย่างที่ ②: สำหรับร้านค้าที่ช่องระบายอากาศอยู่ภายในห้อง (ห้องส่วนตัว)

เมื่อช่องระบายอากาศอยู่ภายในห้อง ให้เปิดพัดลมหันหน้าเข้ามาด้านในเพื่อส่งอากาศเข้ามาภายในห้อง


2. ออฟฟิศขนาด เล็ก-กลาง (ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ชั้นลงไป)

พูดกันโดยทั่วไป สำนักงานขนาดเล็ก-กลางที่อยู่ภายในอาคารที่มี 10 ชั้นลงไป ระบบหมุนเวียนอากาศถูกควบคุมโดยพนักงานของบริษัทผู้เช่าพื้นที่ผ่านรีโมทคอนโทรล หรือบริษัทบริหารอาคารที่ควบคุมผ่านอุปกรณ์เฉพาะได้เช่นเดียวกัน

① ตรวจสอบอุปกรณ์หมุนเวียนอากาศที่ติดตั้ง

อย่างแรก ดูชนิดของอุปกรณ์ระบายอากาศที่ติดตั้ง ตำแหน่งของรีโมทควบคุม อุปกรณ์หมุนเวียนอากาศ ช่องระบายอากาศ และทำความเข้าใจว่าจะระบายอากาศห้องนั้นๆ ได้อย่างไร

Heat Reclaim Ventilator (HRV)
ระบบควบคุมส่วนกลาง (เครื่องปรับอากาศและระบบหมุนเวียนอากาศถูกควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลเพียงตัวเดียว)

หน้าจอแสดงผลหลักของรีโมทเครื่องปรับอากาศสองชนิดที่วางขายในประเทศญี่ปุ่น

การยืนยันการทำงานของระบบหมุนเวียนอากาศ

① เมื่อใดก็ตามที่ข้อความ “HRV ventilation”, “Normal Ventilation หรือ “Auto-Ventilation ปรากฎบนหน้าจอหลัก เมื่อนั้นเครื่องปรับอากาศและระบบหมุนเวียนอากาศจะใช้รีโมทคอนโทรลร่วมกัน
(เมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ ระบบหมุนเวียนอากาศจะถูกปิดเช่นกัน)

② เปิดการใช้งานและเลือก “Ventilation” บนหน้าจอเมนู สำหรับอากาศในช่วงที่ไม่ต้องการใช้เครื่องปรับอากาศ

หากคุณพบปัญหาในการใช้งาน ซ่อมบำรุง หรือทำความสะอาดอุปกรณ์หมุนเวียนอากาศ สามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้าน HVAC ได้

สำนักงานขนาดกลาง

① Remote controller switch ② Ventilation hood ③ Ventilation vent (exhaust) ④ Door vent ⑤ Vent / Vent cap ⑥ Heat reclaim ventilator

สำนักงานขนาดเล็ก

① Remote controller switch ② Ventilation hood ③ Ventilation vent (exhaust) ④ Door vent ⑤ Vent / Vent cap ⑥ Heat reclaim ventilator

การทำความสะอาดและบำรุงรักษาเป็นระยะ

ในสำนักงานขนาดกลาง เครื่องปรับอากาศและระบบหมุนเวียนอากาศมักควบคุมโดยบริษัทบริหารอาคาร เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้จัดการร้านของบริษัทผู้เช่าต้องทำความเข้าใจถึงการทำงานของอุปกรณ์หมุนเวียนอากาศ (เวลา , การหมุนเวียนของอากาศ , ปริมาณอากาศและอื่นๆ) รวมถึงสถานะการบำรุงรักษาและทำความสะอาดด้วย

อย่างไรก็ตาม ในสำนักงานที่อยู่ในอาคารขนาดเล็ก บริษัทผู้เช่าอาจต้องควบคุม ทำความสะอาด รวมถึงบำรุงรักษาอุปกรณ์หมุนเวียนอากาศด้วยตัวเอง หมั่นตรวจเช็คแผ่นกรองอากาศที่อยู่ในช่องระบายอากาศหลังเครื่องหมุนเวียนอากาศที่ถูกติดตั้งบริเวณเพดานหรือกำแพงอยู่เสมอ หากเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศ ผู้คนมักไม่ค่อยให้คำวามสำคัญกับอุปกรณ์หมุนเวียนอากาศ จนละเลยการบำรุงรักษา อย่างเช่นการเปลี่ยนแผ่นกรองตามที่กล่าวมา ซึ่งมีผลให้ประสิทธิภาพในการหมุนเวียนอากาศลดน้อยลง

ประสิทธิภาพการหมุนเวียนอากาศลดลงเมื่อแผ่นกรองเกิดอุดตัน เพราะฉะนั้นหมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองเป็นประจำ
เพื่อเป็นแนวทาง ควรหมั่นตรวจสอบความสะอาดและสถานะของแผ่นกรองอากาศเป็นประจำทุกเดือนและควรเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่ทุกปี เหตุผลเพราะแผ่นกรองมีหน้าที่ป้องกันแมลงที่สามารถเข้ามาทำอันตรายอุปกรณ์หมุนเวียนอากาศของคุณได้ ไม่ควรเปิดใช้งานระบบหากไม่ได้ติดตั้งแผ่นกรองอากาศไว้

*
Reference: Consult with an HVAC specialist on recommended periodic maintenance and inspection (Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association) to ensure long-life service and confidence for the heat reclaim ventilators.

หากพบปัญหาในการทำงาน บำรุงรักษา หรือทำความสะอาดอุปกรณ์หมุนเวียนอากาศ ควรปรึกษาผู้เชียวชาญ HVAC

②สร้างการไหลของอากาศโดยการเปิดหน้าต่างและประตูทางเข้า

ใช้อุปกรณ์หมุนเวียนอากาศควบคู่กับการเปิดหน้าต่างและประตู

ในสำนักงาน การเปลี่ยนแปลงแผนผังที่นั่งและห้องต่างๆ มักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งอาจทำให้ระบบไหลเวียนอากาศที่ถูกติดตั้งไว้ไม่ได้มีประสิทธิภาพในสภาพปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้เอง อุณหภูมิที่ไม่สม่ำเสมอจึงอาจเกิดขึ้นได้ง่ายในหลายพื้นที่ สำหรับสำนักงานขนาดเล็ก-กลาง การใช้งานระบบหมุนเวียนอากาศพร้อมกับเปิดหน้าต่างและประตูสามารถหมุนเวียนอากาศภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลามาตรฐานในการหมุนเวียนอากาศโดยการเปิดหน้าต่างนั้นอยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ 10 นาที ทุกๆ ชั่วโมง และประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปิดใช้ระบบหมุนเวียนอากาศครั้งละ 5 นาที เป็นจำนวน 2 ครั้งทุกๆ ชั่วโมง หรือง่ายๆก็คือ ยิ่งคุณเปิดระบบหมุนเวียนอากาศบ่อยแค่ไหน ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ได้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น เราจึงแนะนำให้เปิดระบบหมุนเวียนอากาศก่อนเวลาเข้างานและในช่วงเวลาพักเบรก

วิธีการเปิดหน้าต่าง (และประตู) เพื่อสร้างการไหลของอากาศ

เมื่อการหมุนเวียนอากาศเกิดขึ้นโดยการเปิดหน้าต่าง การเปิดหน้าต่างสองบานสามารถสร้างการไหลของอากาศที่มีประสิทธิภาพมากว่าการเปิดหน้าต่างเพียงบานเดียว และประสิทธิภาพจะยิ่งดีขึ้นหากหน้าต่างทั้งสองบานอยู่ในตำแหน่งที่ทแยงมุมกัน

ตัวอย่างที่เหมาะสม : เปิดหน้าต่างที่อยู่ในตำแหน่งทแยงมุมกันจะมีประสิทธิภาพมากกว่า

For a medium-sized office

For a small-sized office

Opening two windows positioned closely to each other will prevent air from flowing through the entire room.

ตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม : การเปิดหน้าต่างที่อยู่ใกล้กันนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพเนื่องด้วยอากาศสามารถหมุนเวียนได้น้อย

For a medium-sized office

For a small-sized office

ความยากในการทำให้ลมไหลผ่านถึงแม้จะเปิดหน้าต่างแล้วก็ตาม

เมื่อคุณรู้สึกว่าภายในห้องมีการไหลเวียนของอากาศที่ไม่ดีนัก ลองเปิดหน้าต่างที่เป็นช่องลมเข้าเพียงเล็กน้อยและเปิดหน้าต่างที่เป็นช่องลมออกให้กว้าง ช่องที่เล็กลงจะทำให้อากาศที่ไหลเข้ามามีความแรงมากขึ้น และวิธีนี้ยังสามารถช่วยผสมผสานอากาศภายในห้องให้หมุนเวียนอากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ดีขึ้น
เมื่อมีความรู้สึกว่าการหมุนเวียนของอากาศภายในห้องต่ำ ลองเปิดหน้าเพียงบางส่วนเพื่อรับลมเข้า ในขณะเดียวกันเปิดหน้าต่างอีกบานให้กว้างขึ้นเพื่อปล่อยอากาศให้ออกได้มากขึ้น วิธีนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหมุนเวียนอากาศ เนื่องจากช่องหน้าต่างที่เล็กลง ส่งผลให้อากาศที่ไหลเข้ามีความแรงมากขึ้น ด้วยวิธีนี้ จะช่วยผสมผสานและระบายอากาศผ่านพื้นที่ขนาดใหญ่ภายในห้องได้เป็นอย่างดี

สำหรับห้องที่ไม่มีหน้าต่าง

ในห้องที่ไม่มีหน้าต่าง อย่างเช่น ห้องประชุม ก่อนอื่นควรตรวจสอบตำแหน่งของช่องระบายอากาศที่อยู่บนเพดาน การเปิดประตูและตั้งพัดลมไว้โดยหันหน้าออกนอกห้อง สามารถช่วยเพิ่มการหมุนเวียนอากาศออกไปภายนอกห้องได้

ตัวอย่างที่ ①: สำหรับสำนักงานที่เครื่องหมุนเวียนอากาศอยู่ภายนอกห้อง/ห้องประชุม

เมื่อช่องระบายอากาศอยู่ภายนอกห้อง เปิดประตูและใช้พัดลมเพื่อส่งอากาศออกไปนอกห้อง
*ในกรณีนี้ ให้ตั้งพัดลมไว้ทั้งภายในห้องประชุม และภายนอกห้อง เพื่อประสิทธิภาพในการหมุนเวียนอากาศที่ดีกว่า

ตัวอย่างที่ ②: สำหรับสำนักงานที่มีช่องระบายอากาศอยู่ภายในห้อง/ห้องประชุม

เมื่อช่องระบายอากาศอยู่ภายในห้อง /ห้องประชุม ให้เปิดประตูและใช้พัดลมเพื่อส่งอากาศเข้าไปด้านในห้อง

ข้อมูลทดลอง: ความเข้มข้นของ CO2(คาร์บอนไดออกไซด์) ในห้องประชุม

ห้องประชุมที่ปิดสนิทนั้น ทำให้อากาศภายในไม่สามารถถ่ายเทได้ ในการประชุมชุมที่ยาวนานหรือประชุมที่มีผู้ร่วมประชุมจำนวนมาก ความเข้มข้นของ CO2 (คาร์บอนไดออกไซด์) จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการหายใจออกของผู้คน และการเพิ่มของ CO2 นี้ ส่งผลต่อสมาธิอย่างยิ่ง
วิธีการหมุนเวียนอากาศในห้องประชุมอย่างรวดเร็วนั้น ให้เปิดใช้งานอุปกรณ์หมุนเวียนอากาศพร้อมกันกับการเปิดหน้าต่างและประตู

การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ CO2ในห้องประชุม

3. ออฟฟิศและร้านค้าในอาคารขนาดใหญ่ที่ไม่มีการเปิดหน้าต่าง

ในอาคารขนาดใหญ่ที่ซึ่งหน้าต่างทั้งหมดถูกปิด เช่น อาคารสำนักงาน หรือ อาคารเชิงพาณิชย์ การถ่ายเทของอากาศเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบไหลเวียนอากาศ ในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ การหมุนเวียนอากาศจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ ด้วยเหตุผลนี้ อุปกรณ์หมุนเวียนอากาศจึงมักถูกติดตั้งในห้องเครื่องที่คนภายนอกไม่สามารถเข้าถึงได้ และบริหารควบคุมโดยบริษัทที่บริหารอาคารเท่านั้น

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการหมุนเวียนอากาศนั้นเพียงพอถึงแม่จะปิดหน้าต่างอยู่ก็ตาม
สำหรับอาคารสำนักงานหรืออาคารพาณิชย์ในญี่ปุ่น จะต้องสร้างตามมาตรฐาน Japanese Building Standards Act ซึ่งกำหนดไว้ว่าอาคารจะต้องติดตั้งระบบหมุนเวียนอากาศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อรักษาสุขภาพของผู้ใช้งานอาคารแม้จะเป็นช่วงเวลาที่มีผู้คนอยู่ในอาคารเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม การทำงานของระบบหมุนเวียนอากาศแตกต่างกันไปในแต่ละอาคาร ตารางการทำงานของระบบหมุนเวียนอากาศถูกกำหนดให้สอดคล้องกับจำนวนผู้คนในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น 9 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น และขึ้นอยู่กับเวลาในแต่ละวัน ระบบหมุนเวียนอากาศอาจไม่ทำงาน ในเวลาที่ไม่ใช่เวลาทำงานปกติ หรือในช่วงวันหยุด ควรมีการยืนยันเวลาการทำงานที่แน่นอนกับผู้จัดการร้านที่อยู่ในอาคารหรือบริษัทเจ้าของอาคารเอง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอในระหว่างทำงาน

ตรวจสอบอุปกรณ์หมุนเวียนอากาศ

① ตำแหน่งที่ติดตั้งและชนิดของอุปกรณ์หมุนเวียนอากาศ (ช่องหมุนเวียนอากาศ ช่องนำอากาศเข้า , ช่องระบายอากาศออก และอื่นๆ)
… พื้นที่อยู่อาศัย / สำนักงาน, ห้องประชุม,พื้นที่ส่วนต้อนรับ, ห้องผู้บริหาร , ห้องแต่งตัว , ห้องจ่ายน้ำร้อน , ห้องน้ำ และอื่นๆ)

② ชั่วโมงการทำงานของอุปกรณ์หมุนเวียนอากาศ (วันทำงาน/วันหยุดสุดสัปดาห์)

③ จำนวนเครื่องหมุนเวียนอากาศที่จะใช้งาน (วันทำงาน/วันหยุดสุดสัปดาห์)

④ กำหนดการบำรุงรักษาอุปกรณ์หมุนเวียนอากาศ

⑤ กำหนดการและรอบในการทำความสะอาดและเปลี่ยนแผ่นกรอง

แผ่นกรองที่สกปรก

ช่องหมุนเวียนอากาศที่สกปรก
(air exhaust vent/air supply vent)

ในสำนักงาน เมื่อมีการรวมตัวของกลุ่มคน ไม่ว่าจะในห้องประชุม หรือ โรงอาหาร ทำให้เกิดอากาศไม่สดชื่นและเกิดการเพิ่มขึ้นของมลพิษในอากาศชั่วคราว ในสถานการณ์นี้ เราแนะนำให้คุณเพิ่มจำนวนอุปกรณ์หมุนเวียนอากาศ โปรดดูวิธีการหมุนเวียนอากาศที่กล่าวถึงได้ที่ “2. สำนักงานขนาดเล็ก-กลาง < สำนักงานขนาดเล็ก-กลางในอาคารที่มีจำนวนน้อยกว่า 10 ชั้น >”

นอกจากนี้ ในอาคารขนาดใหญ่ที่ไม่มีหน้าต่าง เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ที่อยู่อาศัยในห้องจะต้องทำการควบคุมการทำงานของระบบหมุนเวียนอากาศด้วยตัวเองสำหรับห้องที่มีรีโมทคอนโทรลสำหรับเครื่องปรับอากาศหรือระบบหมุนเวียนอากาศ โปรดอ่าน “2. สำนักงานขนาดเล็ก-กลาง < สำนักงานขนาดเล็ก-กลางในอาคารที่มีจำนวนน้อยกว่า 10 ชั้น >” สำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์

บทสรุปวิธีการหมุนเวียนอากาศภายในสำนักงานและร้านค้า

เมื่อหมุนเวียนอากาศสำนักงานหรือร้านค้า สิ่งที่ควรทำที่สุดเป็นอย่างแรกคือตรวจสอบว่าอุปกรณ์หมุนเวียนอากาศของคุณว่าติดตั้งเรียบร้อยหรือไม่ และรู้ถึงขั้นตอนและวิธีการทำงานในการหมุนเวียนอากาศภายในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม มีหลายปัจจัยที่ควรคำนึงถึง เช่น ช่วงเวลา จำนวนผู้คนในอาคาร การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรพื้นที่ในสำนักงาน หรือกระทั่งความสะอาดของตัวกรองอากาศ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคที่ทำให้การหมุนเวียนอากาศเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น การใช้วิธีที่แนะนำข้างต้นไปนี้ คุณจะสามารถสร้างการไหลเวียนของอากาศและการหมุนเวียนอากาศภายในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพและการออกแบบอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับห้องประชุมหรือพื้นที่ปิดส่วนอื่น การบำรุงรักษาระบบหมุนเวียนอากาศโดยการเปิดประตูก่อนและหลังจากเริ่มประชุมเป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นประจำ

การตัดสินใจใช้ “กฎการหมุนเวียนอากาศภายในอาคารสำนักงาน”

หากการเปิดหน้าต่างเพื่อหมุนเวียนอากาศเป็นสิ่งที่ทำได้ในสำนักงานของคุณ ทำไมไม่ลองกำหนดการวิธีการหมุนเวียนอากาศและฝึกการใช้งานการหมุนเวียนอากาศเพื่อให้สอดล้องกับวิธีการที่ตั้งมา
ด้วยการเปิดหน้าต่างก่อนเริ่มงานในทุกเช้า เพื่อปล่อยอากาศที่อัดอยู่ภายในห้องตลอดทั้งคืนออกมา ทำให้คุณสามารถเริ่มงานในวันใหม่ได้อย่างสดชื่นด้วยสิ่งแวดล้อมที่ปลอดโปร่ง และโดยเฉพาะวันจันทร์ในฤดูร้อนที่ความร้อนจะถูกสะสมในช่วงสุดสัปดาห์ การหมุนเวียนอากาศก่อนการเปิดเครื่องปรับอากาศ จะช่วยให้อุณหภูมิภายในห้องเย็นลง ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานเนื่องจากเครื่องปรับอากาศไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไป

การตัดสินใจใช้ “กฎการหมุนเวียนอากาศสำหรับห้องประชุม”

เราขอแนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ในช่วงที่คนเข้าและออกจากห้องประชุม
ตัวอย่างเช่น การหมุนเวียนอากาศโดยเปิดประตูไว้สัก 2-3 นาทีทุกชั่วโมง หรือหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น และไม่มีคนเหลืออยู่ในห้องแล้ว การตั้งกฏที่สามารถทำได้ง่ายเช่น การเปิดประตูทิ้งไว้เสมอ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม จะช่วยให้เกิดกิจวัตรเพื่อการหมุนเวียนอากาศได้เป็นอย่างดี

กฏการหมุนเวียนอากาศสำหรับห้องประชุมของฉัน (ตัวอย่าง)

“ถ่ายเทอากาศในเวลาเดียวกันกับการเปลี่ยนสมาชิกในห้อง”

  • เปิดประตูเป็นเวลา 10 นาที เมื่อการประชุมดำเนินไปแล้ว 1 ชั่วโมง
  • เปิดประตูทิ้งไว้เมื่อออกจากห้องหลังเสร็จสิ้นการประชุม
  • เปิดประตูทางเข้าห้องประชุมเมื่อเลิกงานและออกจากสำนักงานทุกวัน

ไดกิ้น ในฐานะองค์กรที่ตอบโจทย์ทุกเรื่องเกี่ยวกับอากาศ เราจะไม่หยุดที่จะมอบอากาศที่สบายและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วทุกมุมโลก พร้อมมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆในการถ่ายทอดเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับอากาศ