Siam Daikin Sales Co.,Ltd (SDS)-THE MOST ADVANCED summer-super-save-2021-registration
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

Daikin Summer Super Save 2021

เมื่อผู้บริโภคซื้อและติดตั้งผลิตภัณฑ์ไดกิ้นตามเงื่อนไขที่กำหนด

รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ 500 บาท เมื่อซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดกิ้นสำเร็จเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการได้แก่
รุ่น FTKZ-V, FTKM33NV2S, FTKM-S, FTKC-T, FTKF-U, FTKQ-U, FTM-P ในราคาปกติ (ไม่รวมถึงราคาโครงการและราคาสินค้าตัวโชว์)
ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

จำกัดการลงทะเบียน 1 หมายเลขโทรศัพท์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น
โดยผู้ขอรับเงินคืนสามารถได้รับเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 3 เครื่อง เมื่อรวมทุกใบเสร็จรับเงินแล้ว
และใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์ขอรับเงินคืนได้ 1 ครั้ง / 1 คน เท่านั้น

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับและนำไปใช้งานเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเท่านั้น
Please fill your information completely for provides fast and convenient. Your Personal Information will be handled with confidentialy and used only for your privilege.


ข้อมูลผลิตภัณฑ์

     
(ภาพตัวอย่าง) Serial No. ตัวแอร์ข้างในห้อง (ภาพตัวอย่าง) Serial No.ด้านล่างตัวแอร์ด้านในห้อง
        
หากกรอกหมายเลข Serial No. บนบัตรรับประกัน เหมือนกับ Serial No. ตัวแอร์ข้างในห้อง ตามเลขด้านบน ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืนเนื่องจากท่านกรอกข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง
(ภาพตัวอย่าง) Serial No. ตัวแอร์ข้างในห้อง (ภาพตัวอย่าง) Serial No.ด้านล่างตัวแอร์ด้านในห้อง
  
[+] เพิ่ม


ข้อมูลลูกค้า / Customer Information

ข้อมูลในส่วนนี้จะทำให้การรับประกันมีผลทันที ยกเว้นท่านเคยลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ไปก่อนหน้านี้แล้ว จะยึดข้อมูลตามการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ไปก่อนหน้านี้


ชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับเงินคืนต้องตรงกับชื่อที่ปรากฏบนภาพใบเสร็จรับเงิน และตรงกับชื่อบัญชีธนาคารที่ให้ข้อมูลไว้เท่านั้น

เพื่อส่งผลการยืนยันผลการลงทะเบียน และขอเอกสารเพิ่มเติม ในกรณีที่ตรวจพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง

เพื่อส่งผลการยืนยันผลการลงทะเบียน และขอเอกสารเพิ่มเติม ในกรณีที่ตรวจพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง

กรอกข้อมูลเพื่อขอรับเงินคืน

ผู้ลงทะเบียนขอรับเงินคืนต้องตรงกับชื่อที่ปรากฏบนภาพใบเสร็จรับเงิน และตรงกับชื่อบัญชีธนาคารที่ให้ข้อมูลไว้เท่านั้น

(ไม่รวมการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์) ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล ชื่อธนาคาร หมายเลขบัญชี และสำเนารูปหน้าสมุดบัญชี

(ภาพตัวอย่าง) รูปหรือเอกสารต้องตรงกับชื่อของผู้ลงทะเบียนขอรับเงินคืนเท่านั้น (เห็นข้อมูลชัดเจน และครบถ้วน เป็นไฟส์ JPEG และ PDF เท่านั้น)
(เอกสารภพ.20 และหนังสือรับรอง (นิติบุุคคล) ต้องเป็น PDF เท่านั้น และไฟส์หนังสือรับรองให้รวมเป็นไฟส์เดียว ขนาดไม่เกิน 10 MB)
เห็นเลขบัญชี และชื่อบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินเข้าเพื่อทำการคืนเงินอย่างชัดเจน (ไฟส์ JPEG และ PDF เท่านั้น)
ชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับเงินคืนต้องตรงกับชื่อที่ปรากฏบนภาพใบเสร็จรับเงิน และตรงกับชื่อบัญชีธนาคารที่ให้ข้อมูลไว้เท่านั้น

หลักฐานการซื้อขายที่ออกโดยผู้จำหน่ายที่ระบุชื่อผู้ซื้อ วันที่ที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้ออย่างชัดเจน
ชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับเงินคืนต้องตรงกับชื่อที่ปรากฎบทภาพใบเสร็จรับเงิน และตรงกับชื่อบัญชีธนาคารที่ให้ข้อมูลไว้เท่านั้น
(ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หากไม่ระบุชื่อผู้ซื้อบนใบเสร็จรับเงิน หรือชื่อไม่ตรงกับชื่อบนบัตรรับประกันสินค้า หรือชื่อที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืน)
กลับสู่ด้านบน

โปรดรอการอัปโหลดเอกสารสักครู่

กรุณาอย่ารีเฟรชหน้าเว็บ

เพราะอาจทำให้การส่งข้อมูลไม่สำเร็จ