ไดกิ้น โซลูชั่น พลาซ่า (Daikin Solution Plaza) - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

Daikin Solution Plaza

ศูนย์แสดงนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศแห่งแรกในประเทศไทยที่รวบรวมเอาความรู้เกี่ยวกับระบบปรับอากาศ
เพื่อที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ไว้อย่างครบถ้วนผ่านระบบมัลติมีเดียล้ำสมัยที่ให้ทั้งสาระความรู้และความตื่นตาตื่นใจ

Heat Reclaim Ventilator (HRV)
Heat Reclaim Ventilator (HRV)

โซน VRV

โซนเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ระบบ VRV ที่แสดงผลิตภัณฑ์ VRV หลากหลายรุ่นทั้งแบบ Air Cooled,
Water Cooled, Hot Water และระบบ VRV สำหรับที่พักอาศัย VRV IV-S
สามารถเลือกออกแบบคอยล์เย็นได้หลากหลาย ก้าวข้ามขีดจำกัดในการติดตั้งทั้งอาคารสูง อาคารสำนักงาน
โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบควบคุมส่วนกลางอัจฉริยะ
i-Touch Manager ที่ทำให้การควบคุมการใช้งานระบบปรับอากาศ
และการใช้พลังงานทำได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

Heat Reclaim Ventilator (HRV)

ทดสอบการทำงานของ
VRV Sensing Flow

สัมผัสนวัตกรรมของเครื่องปรับอากาศ VRV
แบบติดตั้งใต้ฝ้าเพดานที่สามารถกระจายลมได้รอบทิศทาง
และสามารถควบคุมบานสวิงทั้ง 4 ด้านอย่างอิสระ
ความพิเศษอยู่ที่เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับคน และเซ็นเซอร์
ที่วัดอุณหภูมิที่พื้น โดยเซ็นเซอร์ทั้ง 2 ชนิดนี้
จะทำงานสอดรับกันเพื่อความเย็นสบาย
และการประหยัดพลังงานสูงสุด อาคารสำนักงาน โรงแรม
โรงงานอุตสาหกรรม ประหยัดพลังงาน มากยิ่งขึ้น
ด้วยระบบควบคุมส่วนกลางอัจฉริยะ i-Touch Manager
ที่ทำให้การควบคุม การใช้งานระบบปรับอากาศ
และการใช้พลังงานทำได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

อากาศสดชื่นด้วย Heat Reclaim Ventilator (HRV)

แสดงการทำงานของระบบระบายอากาศที่หลักการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศภายในห้องและภายนอกเพื่อลดอุณหภูมิของอากาศที่นำมาเติมภายในห้องผ่านแผงแลกเปลี่ยนอากาศ ช่วยลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ และช่วยให้อากาศภายในห้องปรับอากาศไหลเวียนและถ่ายเทได้ดีอีกด้วย

Heat Reclaim Ventilator (HRV)

Chiller Plant Management System Simulator

ระบบจำลองการควบคุมการทำงานระบบ Chiller หรือ CPMS Simulator ขึ้นมา เพื่อเป็นเสมือนภาพจำลองรูปแบบการทำงาน ของ chiller ในระบบขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นสภาวะ การทำงานของส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็น Chiller, Pump, Cooling tower รวมถึงสภาวะ ของน้ำเย็นในระบบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามภาวะการทำความเย็นที่เกิดขึ้น และควบคุม การทำงานของ Chiller ให้เหมาะสมกับภาระ การทำความเย็นโดยให้เกิดการสูญเสียพลังงาน ให้น้อยที่สุด

Heat Reclaim Ventilator (HRV)

Humidity Room

รับรู้ถึงความเย็นสบายที่แตกต่างจนรู้สึกได้จากฟังค์ชั่นควบคุมความชื้นสมดุลอัตโนมัติ ที่มีเฉพาะใน เครื่องปรับอากาศ Urusara 7 เปรียบเทียบกับ เครื่องปรับอากาศทั่วไปที่ไม่ใช่ระบบอินเวอร์เตอร์ พร้อมสัมผัสความแตกต่างของการกระจายลม แบบใหม่ Circulation Airflow ของเครื่อง ปรับอากาศ Urusara 7 เทียบกับการกระจาย ลม จากเครื่องปรับอากาศทั่วไป

Heat Reclaim Ventilator (HRV)

Sound Check Room

ทดสอบระดับเสียงในการทำงานของเครื่องปรับ อากาศไดกิ้นจะทำการเปรียบเทียบระดับเสียง การ ทำงานระหว่างเครื่องปรับอากาศไดกิ้น กับเครื่อง ปรับอากาศที่มีขายในตลาดเมืองไทย แล้วท่านจะ ได้สัมผัสถึงความเงียบที่แตกต่างของไดกิ้น ไม่ รบกวนต่อการพักผ่อนของผู้ใช้งานอย่างแน่นอน

โซนเครื่องปรับอากาศ Room Air

แสดงผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย ที่ใช้สารทำความเย็น R32 ทุกรุ่น
พร้อมสาธิต การควบคุมเครื่องปรับอากาศ ผ่านสมาร์ทโฟน

Room Air

Super Multi Hot Water

รับชมประโยชน์ใช้สอยในการติดตั้งจริงของ ระบบ Super Multi HW ผ่านแบบจำลอง ที่อยู่อาศัย จริงให้ได้ทราบถึงประโยชน์สูงสุด ของระบบปรับ อากาศ ที่นอกจากให้ความเย็น สบาย แล้วยังนำ พลังงานความร้อนที่สูญเสีย นำกลับมาใช้ ทำน้ำ ร้อนใหม่พื้นที่จำลองนี้ยัง แสดงให้เห็นถึง การ ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง Outdoor unit อย่าง มีประสิทธิภาพ อีกด้วย

Room Air

Air Purifier

พบความอัจฉริยะของเครื่องฟอกอากาศของไดกิ้นที่ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี Flash Streamer ลิขสิทธิ์เฉพาะไดกิ้น ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยการปล่อยประจุอิเล็คตรอนความเร็วสูงไปจับกับเชื้อโรคที่ติดอยู่บริเวณแผ่นกรองอากาศและภายในตัวเครื่อง