หมุนเวียนอากาศอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

หมุนเวียนอากาศอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Created on 28 April 2020

ติดตามเราได้ที่ :

ventilate2

พวกเราไดกิ้นในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศและเครื่องปรับอากาศขอนำเสนอข้อมูลที่มีประโยชนต่อการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสดชื่นอยู่เสมอผ่านวิธีการหมุนเวียนอากาศภายในห้อง

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการหมุนเวียนอากาศ
- การหมุนเวียนอากาศคืออะไร ?
- มลพิษทางอากาศมีอะไรบ้าง ?
- ทำไมการหมุนเวียนอากาศถึงเป็นสิ่งจำเป็น ?
- เครื่องปรับอากาศสามารถหมุนเวียนอากาศได้หรือไม่ ?

2. ข้อแนะนำในการหมุนเวียนอากาศ
- หมุนเวียนอากาศภายในห้องอย่างไรได้บ้าง?
1. ใช้ระบบหมุนเวียนอากาศแบบ 24 ชั่วโมง ที่คุณอาจจะมีอยู่แล้ว
2. เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศเกิดการถ่ายเทอย่างสะดวก
3. ใช้พัดลมระบายอากาศภายในห้องครัว

- บทสรุปกระบวนการหมุนเวียนอากาศภายในบ้าน

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการหมุนเวียนอากาศ
การหมุนเวียนอากาศคืออะไร ?
- คือการสลับสับเปลี่ยนอากาศระหว่างภายในและภายนอก เพื่อทำให้อากาศภายในห้องที่อาจปนเปื้อน (หรือสารที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์) เจือจาง หรือปล่อยออก

มลพิษทางอากาศมีอะไรบ้าง ?
- มลพิษ (หรือสารใดๆ ที่สามารถทำอันตรายต่อมนุษย์) มีมากมาย เช่นคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คาร์บอน ไดออกไซด์ (CO) ฟอร์มาลดีไฮด์ (HCHO), ฝุ่นภายในบ้าน , เกสรดอกไม้ รวมไปถึง แบคทีเรียและเชื้อไวรัสต่างๆ การหมุนเวียนอากาศภายในห้อง มีจุดประสงค์เพื่อถ่ายเทมลพิษเหล่านี้ออกไปจากห้อง หรือทำให้เบาบางลง

ทำไมการหมุนเวียนอากาศถึงเป็นสิ่งจำเป็น ?
(1) เพื่อเจือจางหรือไล่มลพิษออกจากห้อง
- เป็นเรื่องยากที่อากาศจะสามารถถ่ายเทได้ในห้องที่ปิดสนิท ทำให้มลพิษต่างๆยังคงวนเวียนและเพิ่มจำนวนอยู่ภายในห้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยภายใน
การหมุนเวียนอากาศจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเพื่อทำให้มลพิษต่างๆเบาบางลงและถ่ายเทอออกสู่ภายนอกห้อง
(2) หากเราไม่ทำอะไรเลย อากาศที่สกปรกจะยังคงสะสมอยู่ภายในห้อง
- สำหรับที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็น บ้าน หรือ คอนโดมิเนียม มีลักษณะของอากาศปิด ซึ่งเป็นเรื่องยากที่อากาศสกปรกจะะถ่ายเทออกนอกห้องได้ ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย จะทำให้อากาศภายในห้องถ่ายเทไม่เพียงพอและมลพิษก็จะยังคงวนเวียนและสะสมอยู่ภายในบ้านของคุณ

เครื่องปรับอากาศสามารถหมุนเวียนอากาศได้หรือไม่ ?
คุณคิดว่าอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องปรับอากาศนั้น ถูกหมุนเวียนมาจากอากาศภายนอกใช่หรือไม่ ? หรือคุณอาจคิดว่า การเปิดเครื่องปรับอากาศสามารถทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศได้หรือเปล่า ?
- เครื่องปรับอากาศนั้นสร้างบรรยากาศที่เย็นสบาย โดยการดูดอากาศที่อยู่ภายในห้อง ทำปฎิกิริยาภายในให้อากาศเย็นลง หรือ อุ่นขึ้น จากนั้นจึงปล่อยอากาศกลับสู่ห้อง เพราะฉะนั้นอากาศอากาศทั้งจากภายในและภายนอก จึงไม่ถูกแลกเปลี่ยนกัน เพราะฉะนั้นเครื่องปรับอากาศส่วนใหญ่จึงไม่สามารถหมุนเวียนถ่ายเทอากาศได้
การหมุนเวียนอากาศจึงควรใช้วิธีอื่นที่ไม่ใช่การเปิดเครื่องปรับอากาศ

2. ข้อแนะนำในการหมุนเวียนอากาศ
ฉันสามารถทำให้เกิดการหมุนเวียนอากาศภายในห้องได้อย่างไรบ้าง ?
(1) ใช้ระบบหมุนเวียนอากาศแบบ 24 ชั่วโมง ที่เป็นไปได้ว่ามีอยู่แล้วในบ้านของคุณ
- ภายในห้องต่างๆ จะมีช่องระบายอากาศอยู่บนกำแพงหรือเพดาน เมื่อคุณเปิดใช้พัดลมระบายอากาศในขณะทำกิจกรรมต่างๆ เช่น พัดลมระบายอากาศในห้องน้ำ หรือห้องอื่นๆ อากาศที่สกปรกภายในห้องจะถูกปล่อยออกทางช่องระบายอากาศเหล่านั้น ในขณะเดียวกัน อากาศภายนอกจะถูกดูดเข้ามาทดแทน ซึ่งระบบการถ่ายเทอากาศแบบนี้คือการถ่ายเทที่ใช้กันทั่วไปในบ้านและคอนโดมิเนียม โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ต่อการเปลี่ยนถ่ายอากาศทั้งหมดภายในห้องอย่างสมบูรณ์ และเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะใช้ระบบถ่ายเทหมุนเวียนอากาศแบบ 24 ชั่วโมงที่มีอยู่แล้วนี้

djdjdjdj- พัดลมระบายอากาศ (สำหรับดูดเข้า)
- พัดลมระบายอากาศ (สำหรับดูดออก)
- การหมุนเวียนอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายใน
- กระแสลมภายในห้อง
- การหมุนเวียนอากาศจากภายในออกสู่ภายนอก

ตัวอย่างระบบการหมุนเวียนอากาศแบบ 24 ชม.

qqqwwwgfgfgfff

njnjnj

rfdrdfd

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณปิดช่องหมุนเวียนอากาศหรือปิดระบบ 24 ชั่วโมงนี้เพราะว่าอากาศจากภายนอกเข้ามาในห้องแล้วทำให้ห้องเย็นหรือร้อนเกินไป ระบบหมุนเวียนอากาศ 24 ชั่วโมงนี้ก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ถ่ายเทอากาศได้ และทำให้ห้องสะสมมลภาวะโดยที่คุณไม่รู้ ให้คุณแน่ใจว่าระบบถ่ายเทหมุนเวียนอากาศ 24 ชั่วโมงนี้เปิดอยู่เสมอและถูกใช้อย่างถูกวิธี

(2) เปิดหน้าต่างช่วยให้อากาศหมุนเวียน
- เป็นที่พูดกันว่า หากเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ 5-10 นาทีต่อชั่วโมง จะทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศ อย่างไรก็ตาม ความเร็วในการไหลของอากาศนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าต่าง ขนาดห้อง รวมไปถึงชนิดของมลพิษที่ลอยอยู่ในห้อง ยิ่งการหมุนเวียนของอากาศมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ ย่อมลดความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อโรคที่ไม่แน่นอนได้มากเท่านั้น

นอกจากนี้ การเปิดหน้าต่างครั้งละ 5 นาที 2 ครั้งภายใน 1 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการหมุนเวียนอากาศสูงว่าการเปิดหน้าต่าง 10 นาทีทุกๆ 2 ชั่วโมง ยิ่งทำบ่อยประสิทธิภาพยิ่งเพิ่มขึ้น

หากคุณเป็นกังวลกับ มลภาวะ ที่อาจเล็ดลอดเข้ามาในขณะที่คุณเปิดหน้าต่าง การวางเครื่องฟอกอากาศไว้บริเวณหน้าต่างสามารช่วยลดปัญหานี้ได้ เช่นเดียวกับติดตั้งผ้าม่านลูกไม้ที่สามารถช่วยดักจับฝุ่นละอองได้เช่นเดียวกัน

กรณีพบปัญหาในการถ่ายเทอากาศถึงแม้จะเปิดหน้าต่างแล้วก็ตาม
- อากาศมีแนวโน้มจะไหลเข้าผ่านช่องที่เล็กและไหลออกผ่านช่องที่ใหญ่ เพราะฉะนั้น การแย้มหน้าต่างเพียงเล็กน้อยในบริเวณที่อากาศไหลเข้า และเปิดหน้าต่างให้กว้างที่สุดในบริเวณที่อากาศไหลออก สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหมุนเวียนของอากาศได้

ytytyt

frefdd

ทริคการเปิดหน้าต่างสำหรับห้องที่อากาศเข้าได้ยาก
(อากาศเข้าผ่านช่องเล็ก ไหลออกผ่านช่องใหญ่)

กรณีที่สามารถเปิดหน้าต่างได้เพียงบานเดียว
- หากสามารถเปิดหน้าต่างได้เพียงบานเดียว การเปิดประตูพร้อมกับเปิดพัดลม โดยหันพัดลมไปด้านนอกห้อง สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหมุนเวียนอากาศได้

การหันพัดลมไปด้านนอกห้อง เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการระบายอากาศภายใน การหันพัดลมเข้ามาด้านใน จะทำให้อากาศภายนอกไหลเข้ามามากขึ้น แต่ไม่สามารถระบายอากาศสกปรกภายในออกไปได้

qoioi

เมื่อมีหน้าต่างเพียงบานเดียว สามารถถ่ายเทอากาศได้ด้วยการวางพัดลมไว้ที่หน้าต่าง

กรณีที่ห้องไม่มีหน้าต่าง
- สำหรับห้องที่ไม่มีหน้าต่างเลย ให้เปิดประตูไว้และหันพัดลมออกด้านนอก จากนั้นเปิดพัดลมระบายอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในห้องน้ำ อากาศที่ไหลเข้ามาผ่านทางห้องอื่นๆ จะช่วยทำให้การหมุนเวียนอากาศมีประสิทธิภาพมากขึ้น

scxdwfs

วิธีการถ่ายเทอากาศสำหรับห้องที่ไม่มีหน้าต่าง

(3) เปิดใช้งานพัดลมระบายอากาศภายในห้องครัว
- การหมุนเวียนของอากาศสามารถทำได้ผ่านการใช้งานพัดลมระบายอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในห้องครัว ซึ่งเป็นระบบระบายอากาศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดภายในที่พักอาศัย แต่หากคุณเปิดหน้าต่างที่อยู่ใกล้กับห้องครัวควบคู่ไปด้วย จะทำให้การหมุนเวียนของอากาศนั้นเป็นไปได้ยาก จึงแนะนำให้เปิดหน้าต่างในบริเวณที่ไกลจากห้องครัวมากที่สุด การเปิดหน้าต่าง 2 บานและเปิดพัดลมระบายอากาศภายในครัวจะทำให้เกิดการถ่ายเทอากาศได้เป็นอย่างดี จึงแนะนำให้ทำทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันไป

บทสรุปกระบวนการหมุนเวียนอากาศภายในบ้าน
การหมุนเวียนอากาศอย่างมีประสิทธิภาพนั้น สามารถทำได้โดยประยุกต์ใช้หลักการทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคุณ

เมื่อคุณต้องการหมุนเวียนอากาศบ้านทั้งหลัง
- วิธีที่ดีที่สุดคือการเปิดหน้าต่างทั้งบริเวณระเบียงหรือทางเข้าบ้าน และเปิดประตูที่อยู่ในเส้นทางลมผ่านไว้

koman

หากคุณต้องการระบายอากาศห้องนั่งเล่นเท่านั้น (ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดหน้าต่างบริเวณหน้าบ้านได้)
- เปิดหน้าต่างทางด้านซ้ายและขวาที่หันหน้าออกไปทางระเบียง
*เมื่อทำการระบายอากาศด้วยการเปิดหน้าต่างระเบียง ถึงแม้จะเปิดเพียงแค่จุดเดียว อากาศจะไม่สามารถถ่ายเทได้ เพราะฉะนั้นจึงควรเปิดทั้ง 2 ฝั่งเพื่อให้อากาศหมุนเวียนได้
หากอากาศยังคงไม่ไหลเวียน ให้เปิดการทำงานของพัดลมระบายอากาศ(เครื่องดูดควัน)ภายในห้องครัว พร้อมเปิดหน้าต่างบริเวณระเบียง จะสามารถช่วยให้อากาศเกิดการหมุนเวียนได้เพราะอากาศจะหมุนเวียนออกทางเครื่องดูดควัน

kevin

เปิดหน้าต่างที่บริเวณระเบียง

morhong

เปิดเครื่องดูดควันที่ห้องครัวและเปิดหน้าต่างบริเวณระเบียง (หน้าต่างอยู่ห่างจากครัว)

เพราะว่า “ไดกิ้น” คือองค์กรที่ “ปรับอากาศให้สมบูรณ์แบบ” เพราะฉะนั้นเราจะไม่หยุดที่จะสื่อสารและบอกต่อถึง “ความสำคัญเกี่ยวกับอากาศ”

ติดตามเราได้ที่ :