สารทำความเย็น R32 ติดไฟได้หรือไม่

การติดตั้งที่ถูกต้องและการใช้งานปกติจะไม่ก่อให้เกิดการติดไฟได้เลย สารทำความเย็น R32 เป็นสารทำความเย็นที่มีคุณสมบัติติดไฟได้ยากมาก โดยจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนเท่านั้น เช่น ความเข้มข้นของสารทำความเย็นที่รั่วไหลออกมา ซึ่งการรั่วไหลของสารทำความเย็นที่บรรจุอยู่ในระบบเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยไม่สามารถก่อให้เกิดการติดไฟได้ และนอกจากนี้ยังต้องมีองค์ประกอบการติดไฟอื่นๆ อีก เช่น สิ่งที่ทำให้เกิดไฟต้องมีลักษณะเป็นเปลวไฟเท่านั้น กรณีธูป บุหรีหรือไม่สปาร์คไม่สามารถก่อให้เกิดการติดไฟได้