ระบบ VRV มันเป็นแบบใหน คืออะไร และการทำงานอย่างไร?

VRV เป็นระบบปรับอากาศสำหรับอาคารขนาดกลางถึงใหญ่จะแตกต่างจากแอร์บ้านทั่วไป ตรงที่สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศทั้งระบบได้จากตัวควบคุมส่วนกลาง สามารถตอบสนองลึกลงไปในแต่ละห้องที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน ระบบการทำงานในแต่ละพื้นที่แยกอิสระ โดยสามารถควบคุมให้เครื่องเปิดทำงานเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการปรับอากาศได้อย่งแม่นยำ เหมาะสมกับภาระการทำความเย็น หรือปิดการทำงานลงอย่างสมบูรณ์ด้วยประสิทธิภาพที่ดีกว่า และคุ้มค่ามากกว่า