บริษัทเครื่องปรับอากาศอื่นๆ มีแนวโน้มที่จะใช้สารทำความเย็น R32 หรือไม่

แน่นอน เพราะบริษัทเครื่องปรับอากาศอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่นหันมาใช้สารทำความเย็น R32 กันหมดแล้วโดยมีไดกิ้นเป็นผู้ริเริ่ม