น้ำยารุ่นใหม่ R32 ของแต่ละรุ่นที่บริษัทให้ไปกับลูกค้านั้น ช่างทั่วไปสามารถใช้ท่อมาตรฐานจากภายนอกมาใช้ได้หรือไม่และจะมีผลกระทบหรือไม่ ?

สามารถใช้ท่อทองแดงมาตรฐานทั่วไปเช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศชนิดสารทำความเย็น R410A ที่มีใช้กันอย่างแพร่หลาย