ความหนาหรือบางของท่อน้ำยามีผลกระทบในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น R32 หรือไม่?

เนื่องจากสารทำความเย็นแต่ละชนิดมีแรงดันเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นแนะนำให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละชนิดของสารทำความเย็น