การติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็น R32 มีขั้นตอนพิเศษหรือไม่ และมีข้อควรระวังหรือไม่

การติดตั้งและอุปกรณ์โดยทั่วไปเหมือนสารทำความเย็น R410a เพียงแค่ระมัดระวังไม่ให้สารทำความเย็นรั่วไหล รวมถึงเรื่องการระบายอากาศให้ถูกต้องตามมาตรฐาน