99

การทำงานผิดปกติของถังน้ำเกลือระบบจัดเก็บควบคุมอุณหภูมิ

สาเหตุที่เป็นไปได้
  • ถังน้ำเกลือระบบจัดเก็บควบคุมอุณหภูมิมีระดับน้ำต่ำ