92

การทำงานผิดปกติของเทอร์มิสเตอร์ในท่อดูดของระบบหมายเลข 2

สาเหตุที่เป็นไปได้
  • หน้าสัมผัสคอนเนกเตอร์มีความบกพร่อง
  • เทอร์มิสเตอร์ในท่อดูดมีความบกพร่อง