91

การทำงานผิดปกติของวาล์วลดความดันอิเล็กทรอนิกส์ในระบบหมายเลข 2

สาเหตุที่เป็นไปได้
  • หน้าสัมผัสคอนเนกเตอร์มีความบกพร่อง
  • คอยล์ในวาล์วลดความดันอิเล็กทรอนิกส์มีความบกพร่อง