เช็คเลย! แสดงความยินดีกับผู้โชคดี ‘ ไดกิ้น แจกมหึมา คุ้มค่าเต็ม MAX ‘ ทั้ง 91 ท่าน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

เช็คเลย! แสดงความยินดีกับผู้โชคดี ‘ ไดกิ้น แจกมหึมา คุ้มค่าเต็ม MAX ‘ ทั้ง 91 ท่าน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566

29 June 2023 / โปรโมชั่น

ติดตามเราได้ที่ :

เช็คเลย! แสดงความยินดีกับผู้โชคดี ‘ ไดกิ้น แจกมหึมา คุ้มค่าเต็ม MAX ‘ ทั้ง 91 ท่าน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566
 
reward932x932-7
 

รางวัลที่ 1) iPhone 14 Pro Max 128 GB มูลค่า 44,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

ชื่อหมายเลขเครื่อง
นางสาว จรัสพิม แจ่มแจ้งE017871

 

รางวัลที่ 2) กระเป๋าเดินทาง มูลค่า 3,590 บาท จำนวน 50 รางวัล รวม 179,500 บาท

ชื่อหมายเลขเครื่อง
1. นาย ธรรมรัฐ ไพรินทร์E005355
2. นาย สมัชชา สิริมัชชาดากุลE002954
3. คุณ ชนย์วิทย์ สุขุมจิตพิทโยทัยE002473
4. คุณ ชนัญดา เอกอินทุมาศE015451
5. คุณ สุจินต์ เกิ่งภูเขียวE001549
6. คุณ ปิติหทัย คุปตวินทุE005575
7. คุณ Yupaporn TronggratokE003038
8. คุณ จุฬาลักษณ์ อุดมทรัพย์E006058
9. นางสาว จิรัชญา จิราพงษ์E010081
10. คุณ มัทนาปวีณ์ สุจิราวรรน์E006520
11. คุณ ปลายฟ้า คำประกอบE003089
12. คุณ กรรณิกา พุ่มพวงE031641
13. นาย พอพันธุ์ จันทนกุลE003015
14. คุณ พีรพัฒน์ ชัชวาลหรรษาE003602
15. คุณ สุมิตรา กุ้ยอ่อนE000580
16. คุณ คงรัก เกษสมบูรณ์E003568
17. นาย ชาญณรงค์ ลาภทิพยสุนทรE001808
18. คุณ ศราวุธ บุญธัญE006253
19. นาย นพดล พิมพ์กลางE021063
20. คุณ วิชาญ กันเที่ยงE002228
21. คุณ Nannaphas KarachotE001367
22. คุณ ศุภลักษณ์ ดาทองE006002
23. คุณ นวลพรรณ ธรรมโชติE001059
24. นาย ภควัต พูลพิพัฒน์E002337
25. คุณ นภาลัย ตั๊นประเสริฐE005166
26. คุณ ธรรมพร สุวรรณวัฒนสิริE005708
27. นายชัชรินทร์ ทวาโรจน์E020585
28. นางสาว กันดา กันทะสานE004001
29. คุณ พรทิพย์ คัมภีร์สิริวุฒิกุลE000659
30. คุณ สุมารัตน์ สุริยาE018700
31. คุณ อมลรดา ทับทิมE001354
32. คุณ พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์E011966
33. คุณ นัทธมน ภู่โต๊ะยาE017413
34. คุณ จรินทร์ ปานีสงค์ ​E018561
35. คุณ จินดาพรรณ จิรวัฒน์E001851
36. คุณ อัฐพล ต้นหนองดู่ ​E013315
37. คุณ สุวรรณี ยิ่งเจริญชัยกุลE006216
38. นาย เขมชาติ เหมราE015209
39. คุณ นงรักษ์ ฟักนิกรK019522
40. คุณ พีรฉัตร ปราศกระโทกE043297
41. คุณ พรรณวดี ธาราสุขE004198
42. คุณ นวลกมล พันธ์ต่ายE002127
43. คุณ จอมขวัญ อ่อนสัมกฤษE002710
44. คุณ วารุณี ชัยกุลเสรีวัฒน์E005048
45. คุณ ภัคจิรา ศรีลาแสงE005466
46. คุณ อัครยา บุญวาสนาE009427
47. คุณ ปิยะกุล ชนะกุลE002628
48. คุณ จักรพงษ์ โพธิ์บุดดีE000419
49. นาย สรวิชญ์ ภูเวียงแก้วE008019
50. คุณ รัฐพลี ภูวเศรษฐศัยE014311

 

รางวัลที่ 3) บัตรเติมน้ำมันปตท. มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 20,000 บาท

ชื่อหมายเลขเครื่อง
1. นางสาว เพียงฟ้า อุปคุณE004075
2. คุณ กำไร แสงงามE003602
3. นาย พัสกร สุขสวัสดิ์E004610
4. คุณ พิมพ์นารา เรืองพัฒนโกศลE006598
5. นาย พิเศฐ พานทองE001502
6. คุณ สุนันยา มารมย์E026023
7. นางสาว บัณณรัช ปัณณราชE001629
8. นาย ศักดิณพ รุ่งเรืองE005434
9. คุณ สิระชาญ วิสุทธิปราชญE002434
10. คุณ ชไมพร สีทนE004281
11. คุณ Pinyo RuenromE05524
12. คุณ บัณฑิต เทียนรัตน์E001437
13. นางสาว สุชาดา แก้วเกิดเถื่อนE031104
14. คุณ พงศกร​ เทียมเศวตE006464
15. คุณ เอนก พงษ์ศิริE005546
16. คุณ จิรนันท์ จันทร์แรมE006277
17. คุณ มนตรี เวกสันเทียะE005287
18. คุณ ศิลธรรม เตชะกิตติโรจน์E003185
19. คุณ ศุภสินี ภู่ทองE001935
20. นางสาว ระรินพร มังกรกาญจน์E005447

 

รางวัลที่ 4) แก้วไดกิ้น มูลค่า 990 บาท จำนวน 20 รางวัล รวม 19,800 บาท

ชื่อหมายเลขเครื่อง
1. นางสาว นพรัตน์E001013
2. คุณ วาสนา เนื้อทองดีE001224
3. คุณ วรรณนิสา คงด้วงE001728
4. นางสาว นันทะนิจ ด่อนแผ้วE007775
5. นาย เขมชาติ เหมราE002718
6. คุณ อัญชลี สมรรถนาวิกE002981
7. คุณ สำเนา ทรัพย์อำไพE020552
8. คุณ สถาพร วุฒิพันธุ์E009081
9. นายจักริน ศรีวโรทัยE012608
10. คุณ มนัส เขื่อนเพ็ชร์ ​E011566
11. คุณ เจษฎากร ปักโยธาE002568
12. คุณ ณัฐวรรณ ไตรพรมE011402
13. คุณ นาย พงศ์พันธุ์ อักษรกิตติศักดิ์E016271
14. คุณ วรนุช จิตตปราณีรัชต์E004705
15. คุณ อนันตชัย บุระพันธ์E006813
16. คุณ พรทิพย์ มหาพันธ์E023612
17. คุณ นพพร มูลสารE002165
18. คุณ พรรณภา เกตุประกอบE001554
19. คุณ ปาฏลี นาคนิล ​E005275
20. นางสาว วราภรณ์E007795

 
*สำหรับผู้โชคดีที่ได้ รางวัล Iphone 14 Pro MAX จะได้จำนวน 1 รางวัล และตัวแทนจำหน่ายเจ้าของหมายเลขเครื่องอีก 1 รางวัล

ติดตามเราได้ที่ :