โปรโมชั่นสุดพิเศษ "คุณทำเพื่อคนไทย ไดกิ้นทำเพื่อคุณ" ตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

 • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
 • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

โปรโมชั่นสุดพิเศษ “คุณทำเพื่อคนไทย ไดกิ้นทำเพื่อคุณ” ตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์

28 May 2021 / โปรโมชั่น

ติดตามเราได้ที่ :

ไดกิ้นห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานกันอย่างหนักในสถาณการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ ด้วยการมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ "คุณทำเพื่อคนไทย ไดกิ้นทำเพื่อคุณ" เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ ซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดกิ้น (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) รับเงินคืนทันที 2,000 บาท และ เมื่อซื้อเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) รับเงินคืนทันที 1,000 บาท สามารถรับสิทธิ์เงินคืนได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางไลน์ Daikin Thailand ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564 นี้เท่านั้น ไดกิ้นขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เราพร้อมจะยืนเคียงข้างและสู้ไปกับคุณ!

Promotion Medical-2

Promotion Medical-2

(บุคลากรทางการแพทย์ หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์  ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล กายภาพบำบัด)

 

เงื่อนไขการรับเงินคืน

 1. เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ซื้อเครื่องปรับอากาศไดกิ้นรุ่น FTKZ-V, FTKM33NV2S, FTKM-S, FTKC-T, FTKF-U, FTKQ-U, FTM-P, ATKC-T, ATM-N ในราคาปกติ(ไม่รวมถึงราคาโครงการและราคาสินค้าตัวโชว์) ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - 31 กรกฏาคม 2564 จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารตนเองจำนวน 2,000 บาท จากตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย สามารถตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ได้จาก https://www.daikin.co.th/wheretobuy/ ทั้งนี้ตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการรวมถึง Home Pro, Power Buy, Index Living Mall, Power Mall, บุญถาวร ยกเว้น บริษัท อินแอนด์ไอ จำกัด, บริษัท เพาเวอร์โปร แมกซ์ จำกัด และ บริษัท เจ เอ็น อาร์ แอร์ซัพพลาย จำกัด

 

 1. เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ซื้อเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นรุ่น MCK55TVM6, MC55UVM6-7, MC55UVM6, MC40UVM6-7, MC40UVM6 ในราคาปกติ (ไม่รวมถึงราคาโครงการและราคาสินค้าตัวโชว์) ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - 31 กรกฏาคม 2564 จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารตนเอง จำนวน 1,000 บาท จากตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย สามารถตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ได้จาก https://www.daikin.co.th/wheretobuy/ ทั้งนี้ตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการรวมถึง Home Pro, Power Buy, Index Living Mall, Power Mall, บุญถาวร, Daikin Official Store ใน Lazada , Daikin Official Store ใน Shopee ยกเว้น บริษัท อินแอนด์ไอ จำกัด, บริษัท เพาเวอร์โปร แมกซ์ จำกัด และ บริษัท เจ เอ็น อาร์ แอร์ซัพพลาย จำกัด

 

 1. ผู้ขอรับเงินคืนจะต้องถ่ายภาพ และส่งเอกสารมาทางไลน์ “Daikin Thailand” โดยจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
 • 3.1 ภาพถ่ายบัตรประจำตัวที่ยืนยันว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ (จำกัดการลงทะเบียน 1 รายชื่อ-นามสกุล ต่อการขอรับเงินคืนเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นสูงสุดไม่เกินอย่างละ 3 เครื่อง เมื่อรวมทุกใบเสร็จรับเงินแล้ว และใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์ขอรับเงินคืนได้ 1 ครั้ง เท่านั้น
 • 3.2 ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อขายที่ออกโดยผู้จำหน่ายที่ระบุชื่อบุคลากรทางการแพทย์   และวันที่ที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ
 • 3.3 ภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารที่เห็นเลขบัญชีและชื่อบัญชีชัดเจน ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการให้โอนเงินเข้าเพื่อทำการคืนเงิน
 • 3.4 ชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับเงินคืนต้องตรงกับชื่อที่ปรากฎบนภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน ภาพถ่ายบัตรประจำตัวของบุคลากรทางการแพทย์ และภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคาร

 

 1. หลังจากที่บุคลากรทางการแพทย์ได้ส่งเอกสารในข้อ 3 ทาง Line Official Account : Daikin Thailand ครบถ้วนและสำเร็จแล้ว บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ โดยหากผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเอกสารแล้ว บุคลากรทางการแพทย์จะได้รับเงินโอนคืนเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ภายใน 60 (หกสิบ) วันทำการ นับจากวันที่ส่งเอกสารตามที่บริษัทฯร้องขอครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

 

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ติดตามเราได้ที่ :