DAIKIN MAX CARE!! ขยายรับประกัน มั่นใจได้อีก ดูแลฟรี 2 ปีเต็ม - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

 • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
 • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

DAIKIN MAX CARE!! ขยายรับประกัน มั่นใจได้อีก ดูแลฟรี 2 ปีเต็ม

1 July 2023 / โปรโมชั่น

ติดตามเราได้ที่ :

DAIKIN MAX CARE!! ดูแลสุดให้เต็มแม็กซ์ ฟรี!!!! ค่าบริการ ค่าตรวจเช็ค ค่าซ่อม และค่าอะไหล่ทุกชิ้นส่วน เพียงซื้อแอร์ไดกิ้นรุ่นที่ร่วมรายการภายในวันที่ 1 ก.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2566 จากตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ แล้วแอดไลน์ลงทะเบียน ที่ @daikinthailand ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 10 ตุลาคม 2566

tentcard-01

เพิ่มเพื่อน

เงื่อนไขและข้อกำหนดกิจกรรม

 • เฉพาะตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ที่ร่วมรายการ และห้าง Homepro, Powerbuy, Powermall, Boonthavorn, Big C, Thai Watsadu โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย สามารถตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ได้จากhttps://www.daikin.co.th/wheretobuy/
 • หมายเหตุ: บริษัท อินแอนด์ไอ จำกัด, บริษัท เพาเวอร์โปร แมกซ์ จำกัด และ บริษัท เจ เอ็น อาร์ แอร์ซัพพลาย จำกัด ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นในครั้งนี้

 

เงื่อนไขการขยายการรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนจาก 1 ปีเป็น 2 ปี

 1. เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศไดกิ้นเฉพาะรุ่น FTXU-XV2S, FTKZ-VV2S, FTKM-WV2S, FTKM-SV2S, FTKC-WV2S9, FTKC-TV2S, FTKF-XV2S, FTKF-WV2S, FTKF-UV2S,  ATKC-TV2S, FTKQ-XV2S, FTKQ-WV2S, FTKQ-UV2S, FAVF-WV2S, FAVF-UV2S, FAVF-XV2S ลูกค้าสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอขยายการรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน จาก 1 ปี เป็น 2 ปี (การขยายการรับประกันที่เพิ่มขึ้นจะรวมฟรีค่าบริการ ค่าตรวจเช็ค และค่าซ่อม) โดยเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ LINE @daikinthailand (เงื่อนไขนี้ไม่รวมสินค้าราคาโครงการและราคาสินค้าตัวโชว์) ภายในวันที่ 1 ก.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2566 จากตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ
 2. ลงทะเบียนได้ที่ LINE @daikinthailand ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 10 ตุลาคม 2566
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายการรับประกันให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนภายในวันที่ 1 ก.ค. 2566 - 10 ต.ค. 2566 เท่านั้น
 4. การลงทะเบียนเพื่อขยายการรับประกันนี้ จะทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์มีผลทันที ท่านไม่ต้องเข้าไปลงทะเบียนในหน้ารับประกันผลิตภัณฑ์ซ้ำอีก โดยจะยึดถือระยะเวลาการรับประกันตามข้อมูลการลงทะเบียนที่ท่านได้ให้ไว้
 5. หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Cool Line เบอร์ 1271 ทุกวันทำการ เวลา 07.00 – 24.00 น.
 6. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ได้ที่ https://www.daikin.co.th/summer2023-tracking/
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. ท่านตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทและ/หรืออยู่ในความครอบครองของบริษัทเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยให้ใช้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกฏหมาย ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ขอแก้ไข ระงับการใช้ หรือทำลาย โดยแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
 9. ท่านได้อ่านทำความเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขการขยายการรับประกันทุกชิ้นส่วนโดยละเอียดแล้วทุกข้อและยอมรับเงื่อนไขทุกประการ
ติดตามเราได้ที่ :