โปรโมชั่นพิเศษ "ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ" รับเงินคืนทันที 1,500 บาท เมื่อซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดกิ้น - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

 • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
 • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

โปรโมชั่นพิเศษ “ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ” รับเงินคืนทันที 1,500 บาท เมื่อซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดกิ้น

5 July 2021 / โปรโมชั่น

ติดตามเราได้ที่ :

ไดกิ้น สนับสนุนให้ทุกท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 พร้อมมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ "ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ" รับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 1,500 บาททันที เมื่อซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศรุ่นที่ร่วมรายการ และแสดงหลักฐานการฉีดวีคซีน หรือใบนัดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564 เฉพาะตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการประเภท Dealer และห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ รวมถึง Home Pro, Power Buy, Index Living Mall, Power Mall, บุญถาวร, Daikin Official Store ใน Lazada , Daikin Official Store ใน Shopee โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย สามารถตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ได้จาก https://www.daikin.co.th/wheretobuy/ ยกเว้น บริษัท อินแอนด์ไอ จำกัด, บริษัท เพาเวอร์โปร แมกซ์ จำกัด และ บริษัท เจ เอ็น อาร์ แอร์ซัพพลาย จำกัด

promotion-vaccine_cs6-revised-01

promotion-vaccine_cs6-revised-02

 

เงื่อนไขการรับเงินคืนเข้าบัญชี

 1. เมื่อจองคิวเข้ารับการฉีดวัคซีนหรือได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว (ได้รับการฉีดเข็มที่ 1 หรือได้รับการฉีดครบทั้ง 2 เข็มแล้ว) เพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือใบนัดการเข้ารับฉีดวัคซีนหรือใบจองเข้ารับการฉีดวัคซีน จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ เมื่อซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดกิ้นสำเร็จเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ โดยรุ่น FTKZ-V ได้รับเงินคืนชุดละ 1,500 บาท, FTKM33NV2S, FTKM-S, FTKC-T, ATKC-T, FTKF-U ได้รับเงินคืนชุดละ 1,000 บาท, FTKQ-U, FTM-P, ATM-N ได้รับเงินคืนชุดละ 500 บาท ในราคาปกติ (ไม่รวมถึงราคาโครงการและราคาสินค้าตัวโชว์) ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
 2. ผู้ขอรับเงินคืนจะต้องเข้าไปลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์ https://www.daikin.co.th/covid-19 vaccination -registration พร้อมกรอกข้อมูลและส่งเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนผ่านหน้าเว็บเพจลงทะเบียน โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนได้แก่
  2.1 ชื่อ-นามสกุลผู้ซื้อ
  2.2 หมายเลขบัตรประชาชน
  2.3 เบอร์โทร
  2.4 อีเมล
  2.5 รุ่นและหมายเลข Serial No. ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศไดกิ้นที่ถูกติดตั้งภายในห้อง (Fan Coil Unit)
  2.6 รุ่นและหมายเลข Serial No. ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศไดกิ้นที่ถูกติดตั้งภายนอกห้อง (Condensing Unit)
  2.7 ภาพถ่ายบัตรประชาชน
  2.8 ภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารที่เห็นเลขบัญชีและชื่อบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินเข้าเพื่อทำการคืนเงิน หากเลือกรับการคืนเงินผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน ไม่ต้องทำการอัพโหลดภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคาร
  2.9 ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อขายที่ออกโดยผู้จำหน่ายที่ระบุชื่อผู้ซื้อ วันที่ที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์ รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ
  2.10 ภาพถ่ายฉลากหมายเลขเครื่องด้านข้างหรือด้านใต้คอยล์เย็น
  2.11 ภาพถ่ายฉลากหมายเลขเครื่องคอยล์ร้อนหรือบนบัตรรับประกัน
  2.12 ภาพถ่ายเอกสารการฉีดวัคซีนหรือใบนัดการเข้ารับฉีดวัคซีนหรือใบจองเข้ารับการฉีดวัคซีน
 3. จำกัดการลงทะเบียน 1 หมายเลขโทรศัพท์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น โดยผู้ขอรับเงินคืนสามารถได้รับเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 2 เครื่อง เมื่อรวมทุกใบเสร็จรับเงินแล้ว และใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์ขอรับเงินคืนได้ 1 ครั้ง / 1 คน เท่านั้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เงินคืนเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมกรอกข้อมูลและส่งเอกสารถูกต้องและครบถ้วนภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 เท่านั้น โดยชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับเงินคืนต้องตรงกับชื่อที่ปรากฎบนภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน ภาพถ่ายบัตรประชาชน ภาพถ่ายเอกสารการฉีดวัคซีนหรือใบนัดการเข้ารับฉีดวัคซีนหรือใบจองเข้ารับการฉีดวัคซีน และภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคาร
 5. หากทางบริษัทฯ มีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากมีการส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะแจ้งความประสงค์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมไปทาง SMS และ email ที่ผู้ขอรับเงินคืนได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียนขอรับเงินคืน หากผู้ขอรับเงินคืนแจ้งไม่รับข้อความโฆษณา อาจทำให้ไม่ได้รับ SMS ดังกล่าว กรณี email โปรดตรวจสอบทั้ง Inbox และ Junk Mail เพื่อประโยชน์ของท่าน หากผู้ขอรับเงินคืนไม่สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ภายในวันที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หากไม่ระบุชื่อผู้ซื้อบนใบเสร็จรับเงิน หรือชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกันกับชื่อบนบัตรรับประกันสินค้าหรือชื่อที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืน
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับผู้ที่กรอกหมายเลข Serial No. ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศไดกิ้นที่ถูกติดตั้งภายในห้อง (Fan Coil Unit) และผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศไดกิ้นที่ถูกติดตั้งภายนอกห้อง (Condensing Unit) มาเป็นเลขหมายเดียวกัน หากไม่สามารถพิสูจน์หลักฐานภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ว่าหมายเลข Serial No. ที่กรอกมาเป็นข้อมูลจริง
 8. การลงทะเบียนขอรับเงินคืนนี้ จะทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์มีผลทันที ยกเว้นท่านได้เคยลงทะเบียนการรับประกันผลิตภัณฑ์ไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยจะยึดถือระยะเวลาการรับประกันตามข้อมูลการลงทะเบียนที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้
 9. หลังจากลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์สำเร็จและส่งเอกสารที่บริษัทฯ ร้องขอเพิ่มเติมผ่านหน้าเว็บตรวจสอบสถานะการขอรับเงินคืนถูกต้องและครบถ้วน (ถ้ามี) เมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับเงินคืนจะได้รับเงินโอนคืนเข้าบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 90 (เก้าสิบ) วันทำการ นับจากวันที่ส่งเอกสารตามที่บริษัทฯ ร้องขอครบถ้วนและถูกต้อง
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ลงทะเบียนในแคมเปญ “คุณทำเพื่อคนไทย ไดกิ้นทำเพื่อคุณ” ไปเรียบร้อยแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินคืนในแคมเปญนี้ได้ หากมีการลงทะเบียนซ้ำกัน และตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นการขอรับเงินคืนด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องเดิม การลงทะเบียนแคมเปญนี้จะถือว่าเป็นโมฆะ
ติดตามเราได้ที่ :