โปรโมชั่น “ซื้อ 1 ได้ถึง 3” ซื้อเครื่องฟอกอากาศ ฟรีประกันภัยโควิด-19 เจอ จ่าย จบ คุ้มครองถึง 2 คน - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

 • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
 • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

โปรโมชั่น “ซื้อ 1 ได้ถึง 3” ซื้อเครื่องฟอกอากาศ ฟรีประกันภัยโควิด-19 เจอ จ่าย จบ คุ้มครองถึง 2 คน

4 June 2021 / โปรโมชั่น

ติดตามเราได้ที่ :

เมื่อซื้อเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นรุ่น MCK55TVM6, MC55UVM6, MC40UVM6 ในราคาปกติ (ไม่รวมถึงราคาโครงการและราคาสินค้าตัวโชว์) ภายในวันที่ 4 – 30 มิถุนายน 2564 รับฟรีการคุ้มครองประกันภัยโควิด-19 จากอาคเนย์ประกันภัย กรณีตรวจพบเชื้อครั้งแรก จะได้รับเงินเอาประกันภัยมูลค่า 50,000 บาท โดยการซื้อเครื่องฟอกอากาศ 1 เครื่อง ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนผู้เอาประกันภัยโควิด-19 ได้ถึง 2 ท่าน  โดยจะต้องเข้าไปกรอกรายละเอียดและส่งข้อมูลให้ครบถ้วนผ่านลิงค์นี้หรือ QR Code ที่กำหนด หากกดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ จะได้รับ SMS และอีเมลยืนยันสิทธิ์ว่าท่านได้รับประกันภัยโควิด-19 จากทาง Daikin ผ่านหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ คุ้มครองยาวนานถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และมีระยะเวลารอคอย 14  วัน นับจากวันที่ได้รับ SMS และอีเมลยืนยันการได้รับสิทธิ์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.daikin.co.th/promotions/ เฉพาะตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการประเภท Dealer และห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ รวมถึง Home Pro, Power Buy, Index Living Mall, Power Mall, บุญถาวร, Daikin Official Store ใน Lazada , Daikin Official Store ใน Shopee โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย สามารถตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ได้จาก https://www.daikin.co.th/wheretobuy/ ยกเว้น บริษัท อินแอนด์ไอ จำกัด, บริษัท เพาเวอร์โปร แมกซ์ จำกัด และ บริษัท เจ เอ็น อาร์ แอร์ซัพพลาย จำกัด

Promotion-insurane-home

Promotion-insurane-home

ขั้นตอนการรับสิทธิ์และลงทะเบียนเพื่อรับประกันภัยโควิด-19

สแกน QR Code หรือคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ประกันภัยโควิด-19 และจำเป็นต้อง log in ผ่านบัญชี Google เท่านั้น

qr

 

 

 

 

 

เอกสารการซื้อเครื่องฟอกอากาศ 1 เครื่อง ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนประกันภัยโควิด-19 ได้ 2 ท่าน

 1. กรอกรายละเอียดทุกช่องให้ครบถ้วนพร้อมทั้งถ่ายภาพใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานการซื้อขาย upload ตามรายละเอียดที่แจ้งในแบบฟอร์ม
 2. บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบข้อมูลว่าท่านผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ หรือไม่ และจะทำการส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่แจ้งไว้ภายใน 3 วันทำการ เพื่อแจ้งสิทธิ์การได้รับความคุ้มครองประกันภัยโควิด-19
 3. สงวนสิทธิ์ในการได้รับประกันภัยสำหรับลูกค้าที่ส่งเอกสารและรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และได้รับการยืนยันสิทธิ์ความคุ้มครองประกันภัยโควิด-19 ทาง SMS และอีเมลเท่านั้น
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 1. เงื่อนไขประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด

รายละเอียดความคุ้มครอง

เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารสรุปเงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยและความคุ้มครองเป็นไปตามที่บมจ.อาคเนย์ประกันภัยกำหนด คือ

 1. ผู้เอาประกันภัยคือ ลูกค้าของ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ต้องมีอายุ 1-99 ปี (คำนวณอายุ ปี พ.ศ. ปัจจุบัน - ปี พ.ศ. เกิด)
 2. ระยะเวลารอคอย 14 วัน หมายถึง  วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ SMS รับสิทธิ์  และให้นับบวกระยะเวลารอคอยเข้าไปอีก 14 วัน (ยกตัวอย่างเช่น  ลูกค้าได้รับ SMS วันที่ 1 มิ.ย 2564 ก็ให้นับระยะเวลารอคอยบวกไปอีก 14 วัน  เท่ากับว่า ความคุ้มครองจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย 2564 เป็นต้นไป)
 3. ความคุ้มครอง คือ บมจ. อาคเนย์ประกันภัยให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกาย จนถึงเหตุให้ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไม่ว่าจะอยู่ระหว่างการทำงานในหน้าที่ หรือพักผ่อนอยู่กับบ้าน หรือกำลังเดินทางท่องเที่ยวที่ใดๆก็ตามทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง คุ้มครองกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 4. ข้อตกลงคุ้มครอง
 • 4.1 ผลประโยชน์การติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกรณีที่ตรวจพบครั้งแรก จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
 • 4.2 ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย) จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
 1. ระยะเวลาคุ้มครอง คือ นับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS แจ้งได้รับความคุ้มครองว่าเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่และประกันนี้จะสิ้นสุดการคุ้มครองวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
 2. บมจ.อาคเนย์ประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อดูอาการหรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 • 6.1 การประกันภัยนี้มีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS แจ้งได้รับความคุ้มครองว่าเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
 • 6.2 ผู้เอาประกันภัยที่มิได้ถือสัญชาติไทย จะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันที่ลงทะเบียน และมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
 1. จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดของผู้ขอเอาประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์จะต้องไม่เกิน 200,000 บาท/คน รวมทุกช่องทางและโครงการที่ทำประกันภัยภายใต้แผนความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน บมจ. อาคเนย์ประกันภัย (หากนับรวมทุกกรมธรรม์แล้วเกิน 200,000 บาท ผู้ขอเอาประกันภัยท่านนั้นจะถือเป็นโมฆะ)
 2. บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสียงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใน 1 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ ทั้งนี้หากพบว่ามีการแถลงในใบคำขอ บริษัทฯ จะไม่รับประกันภัย รวมถึงแผนการเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษ หรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในอีก 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ รายชื่อประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้และรวมถึงประเทศอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อ COVID-19

 

ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับและเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น)

ข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครอง

 1. การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 2. การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

ผู้เอาประกันภัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และตรวจสอบความคุ้มครองได้โดยตรงที่ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย โทรศัพท์ 1726 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำการ 08.30-17.00 น.

 

ติดตามเราได้ที่ :