ช่างแอร์ดีดี ติดทุกวัน รวยทุกวัน - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

ช่างแอร์ดีดี ติดทุกวัน รวยทุกวัน

24 September 2015 / โปรโมชั่นช่างแอร์ดีดี ติดทุกวัน รวยทุกวัน บริษัท สยามไดกิ้นเซลล์ จำกัด ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าขณะนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายพิเศษสำหรับช่างติดตั้ง โดยเมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดกิ้นทุกรุ่นที่ใช้น้ำยา R32 ช่างติดตั้งจะได้รับผลตอบแทนต่อเครื่องดังต่อไปนี้

ช่างติดตั้ง
รุ่นอินเวอร์เตอร์ R32 : 200 บาท
รุ่นธรรมดา R32 : 100 บาท
รูปแบบการจ่ายผลตอบแทน : โอนเงินเข้าบัตรประจำตัว Smart Purse ของช่างติดตั้ง

ขั้นตอนในการเข้าร่วมโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

1. ช่างติดตั้งจะต้องเข้าลงทะเบียน (Register) ที่เวบไซต์ https://www.daikin.co.th/changairdd/register.php พร้อมกรอกข้อมูลเพื่อเป็นสมาชิก

2. เมื่อมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ช่างติดตั้งต้องส่ง SMS โดยการพิมพ์ S (เอสตัวพิมพ์ใหญ่) ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักของช่างติดตั้ง ตามด้วย * (ดอกจันทร์) และชื่อรุ่นคอนเดนซิ่ง ตามด้วย * (ดอกจันทร์) และหมายเลขเครื่อง 7 หลักของคอนเดนซิ่ง โดยไม่ต้องเว้นวรรค มาที่เบอร์โทรศัพท์ 4535399 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาททั่วประเทศได้ทั้งระบบ AIS, DTAC, Truemove และ Truemove H)

ยกตัวอย่างข้อมูล
หมายเลขบัตรประชาชน 3101800789123
ชื่อรุ่นคอนเดนซิ่ง RKM12NV2S
หมายเลขเครื่องคอนเดนซิ่ง E003104
ช่างติดตั้งพิมพ์ S3101800789123*RKM12NV2S*E003104 ส่งมาที่ 4535399 เพื่อรับผลตอบแทน (ใช้ตัวอักษรใหญ่ทั้งหมด)

3. เก็บสำเนาบัตรรับประกันของเครื่องปรับอากาศ เพื่อยืนยันการติดตั้งหากตรวจสอบ

หมายเหตุ
• เลขบัตรประชาชนของช่างติดตั้งที่ส่ง SMS เข้ามาจะต้องตรงกับที่ลงทะเบียนในเวบไซต์https://www.daikin.co.th/changairdd/eventdetail.php?event=20 เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของช่างติดตั้งหากข้อมูลในใบรับประกันไม่ตรงกับชื่อรุ่นหรือหมายเลขเครื่องที่ส่ง SMS เข้ามา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายผลตอบแทน
• ผลตอบแทนของช่างติดตั้งจะจ่ายเป็นมูลค่าเงินในบัตรประจำตัว Smart Purse ของช่างติดตั้งในเดือนสิงหาคม 2558
• ผลตอบแทนของช่างติดตั้งจะจ่ายให้ช่างติดตั้งโดยผ่านบัตร Smart Purse เท่านั้น ไม่ได้จ่ายให้กับตัวแทนจำหน่าย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งบัตร Smart Purse ให้กับช่างติดตั้งทุกท่านตามที่อยู่ที่ลงทะเบียน ช่างติดตั้งสามารถนำบัตรไปรับผลตอบแทนได้ที่ 7-ELEVEN ทุกสาขาตามคู่มือที่แนบไปพร้อมกับบัตร
• บัตร Smart Purse สำหรับซื้อสินค้า ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้
• ระยะเวลาส่ง SMS ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2558
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการส่งข้อความ SMS ที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการและระบบโทรศัพท์
• หากส่งรหัสผิด โดยได้รับข้อความตอบกลับจาก 4535399 ยังคงเสียค่าบริการส่งครั้งละ 3 บาท
• อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.daikin.co.th/changairdd/eventdetail.php?event=20

61-11