VRV X Series - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

 • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
 • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

VRV X Series

VRV X Series

VRV A ซีรีส์ใหม่มีประสิทธิภาพสูงในการออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบายิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีความสะดวกสบายติดตั้งง่ายและมีความน่าเชื่อถือสูงเพื่อตอบสนองความต้องการในอาคารต่างๆ

 • เพิ่มประสิทธิภาพระดับสูงในการใช้พลังงานขณะการทำงานจริง
 • การประหยัดพลังงานโดยใช้ระบบ " VRV+VRT+VAV"
 • ฟังก์ชันการชาร์จสารทำความเย็นแบบอัตโนมัติ
 • ความน่าเชื่อถือสูง

Highlight Feature

 • ประหยัดพลังงานมากขึ้นในขณะที่ระบบทำงานน้อย

  หลักสำคัญของนวัตกรรมในการประหยัดพลังงานคือ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในขณะที่ระบบทำงานน้อย

 • เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการประหยัดพลังงานที่มากขึ้น

  ด้วยการรวมเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ขั้นสูงเข้าด้วยกันเพื่อการประหยัดพลังงานที่มากขึ้นในระหว่างการใช้งานจริงและการรวมเทคโนโลยีของ VRV, VRT และ VAV เข้าด้วยกันทำให้เราได้รับทั้งการประหยัดพลังงานและเครื่องปรับอากาศที่สะดวกสบาย

 • เครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบก้นหอยใหม่ (New Scroll Compressor)

  "ลดการรั่วไหลของสารทำความเย็นในขณะการทำงานที่มีโหลดน้อย
  กลไกการควบคุมแรงดันย้อนกลับ
  ลดการใช้พลังงานในโหมดแสตนบานได้ถึง 82.7%"

 • ฟังก์ชันการชาร์จสารทำความเย็นแบบอัตโนมัติ

  มีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นและการติดตั้งที่ง่ายขึ้น

 • ความสะดวกสบาย

  เสียงการทำงานต่ำ

 • การแลกเปลี่ยนความร้อนแบบบูรณาการสูง

  "การแลกเปลี่ยนความร้อนรอบด้านทั้ง 4 ด้านที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีพื้นที่ผิวเพียงพอสำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อน""

 • ฟังก์ชั่นการสำรองข้อมูลสองชั้น

  ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว สามารถเปิดใช้งานการใช้งานฉุกเฉินได้อย่างสะดวกเพื่อให้ระบบที่เหลือทำงานได้เหมือนเดิม

 • ความยาวท่อยาว

  ความยาวท่อที่ยาวทำให้มีความยืดหยุ่นในการออกแบบมากขึ้นซึ่งสามารถจับคู่กับอาคารขนาดใหญ่ได้

 • บำรุงรักษาง่าย

  คุณสมบัติการบำรุงรักษาที่ช่วยให้สามารถปิดหน่วยในร่มได้โดยไม่ต้องปิดระบบ VRV ทั้งหมด

ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ
ข้อมูลเพิ่มเติม

Model (รุ่น) RXUQ6AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)16.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)54,600
Power Consumption Cooling (kW)3.23
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))1,657 x 930 x 765

ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.95
Model (รุ่น) RXUQ8AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)22.4
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)76,400
Power Consumption Cooling (kW)4.82
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))1,657 x 930 x 765
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.65
Model (รุ่น) RXUQ10AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)28.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)95,500
Power Consumption Cooling (kW)6.29
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))1,657 x 1,240 x 765
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.45
Model (รุ่น) RXUQ12AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)33.5
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)114,000
Power Consumption Cooling (kW)7.81
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))1,657 x 1,240 x 765
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.29
Model (รุ่น) RXUQ14AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)40.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)136,000
Power Consumption Cooling (kW)9.46
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))1,657 x 1,240 x 765
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.23
Model (รุ่น) RXUQ16AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)45.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)154,000
Power Consumption Cooling (kW)11.4
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))1,657 x 1,240 x 765
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.95
Model (รุ่น) RXUQ18AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)50.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)171,000
Power Consumption Cooling (kW)12.8
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))1,657 x 1,240 x 765
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.91
Model (รุ่น) RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)56.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)191,000
Power Consumption Cooling (kW)14.8
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))1,657 x 1,240 x 765
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.78
Model (รุ่น) RXUQ12AMY1S
Combination UnitRXUQ6AY1S
RXUQ6AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)32.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)109,000
Power Consumption Cooling (kW)6.46
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))2x(1,657 x 930 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.95
Model (รุ่น) RXUQ14AMY1S
Combination UnitRXUQ6AY1S
RXUQ8AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)38.4
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)131,000
Power Consumption Cooling (kW)8.05
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))2x(1,657 x 930 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.77
Model (รุ่น) RXUQ16AMY1S
Combination UnitRXUQ8AY1S
RXUQ8AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)44.8
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)153,000
Power Consumption Cooling (kW)9.64
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))2x(1,657 x 930 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.65
Model (รุ่น) RXUQ18AMY1S
Combination UnitRXUQ8AY1S
RXUQ10AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)50.4
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)172,000
Power Consumption Cooling (kW)11.1
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))(1,657 x 930 x 765)+(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.54
Model (รุ่น) RXUQ20AMY1S
Combination UnitRXUQ8AY1S
RXUQ12AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)55.9
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)191,000
Power Consumption Cooling (kW)12.6
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))(1,657 x 930 x 765)+(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.44
Model (รุ่น) RXUQ18AM1Y1S
Combination UnitRXUQ6AY1S
RXUQ6AY1S
RXUQ6AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)48.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)164,000
Power Consumption Cooling (kW)9.69
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))3x(1,657 x 930 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.95
Model (รุ่น) RXUQ20AM1Y1S
Combination UnitRXUQ6AY1S
RXUQ6AY1S
RXUQ8AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)54.4
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)186,000
Power Consumption Cooling (kW)11.3
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))3x(1,657 x 930 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.81
Model (รุ่น) RXUQ22AMY1S
Combination UnitRXUQ10AY1S
RXUQ12AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)61.5
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)210,000
Power Consumption Cooling (kW)14.1
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))2x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.36
Model (รุ่น) RXUQ24AMY1S
Combination UnitRXUQ12AY1S
RXUQ12AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)67.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)229,000
Power Consumption Cooling (kW)15.6
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))2x(1,657 x 930 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.29
Model (รุ่น) RXUQ26AMY1S
Combination UnitRXUQ12AY1S
RXUQ14AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)73.5
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)251,000
Power Consumption Cooling (kW)17.3
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))2x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.25
Model (รุ่น) RXUQ28AMY1S
Combination UnitRXUQ12AY1S
RXUQ16AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)78.5
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)268,000
Power Consumption Cooling (kW)19.3
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))2x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.07
Model (รุ่น) RXUQ30AMY1S
Combination UnitRXUQ12AY1S
RXUQ18AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)83.5
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)251,000
Power Consumption Cooling (kW)20.6
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))2x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.05
Model (รุ่น) RXUQ32AMY1S
Combination UnitRXUQ12AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)89.5
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)305,000
Power Consumption Cooling (kW)22.6
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))2x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.96
Model (รุ่น) RXUQ34AMY1S
Combination UnitRXUQ14AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)96.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)328,000
Power Consumption Cooling (kW)24.3
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))2x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.95
Model (รุ่น) RXUQ36AMY1S
Combination UnitRXUQ16AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)101.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)345,000
Power Consumption Cooling (kW)26.3
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))2x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.84
Model (รุ่น) RXUQ38AMY1S
Combination UnitRXUQ18AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)106.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)362,000
Power Consumption Cooling (kW)27.6
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))2x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.84
Model (รุ่น) RXUQ40AMY1S
Combination UnitRXUQ20AY1S
RXUQ20AY1S

ขนาดการทำความเย็น (kW)112.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)382,000
Power Consumption Cooling (kW)29.6
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))2x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.78
Model (รุ่น) RXUQ42AMY1S
Combination UnitRXUQ12AY1S
RXUQ12AY1S
RXUQ18AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)117
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)399,000
Power Consumption Cooling (kW)28.4
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))3x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.12
Model (รุ่น) RXUQ44AMY1S
Combination UnitRXUQ12AY1S
RXUQ12AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)123
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)420,000
Power Consumption Cooling (kW)30.4
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))3x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.05
Model (รุ่น) RXUQ46AMY1S
Combination UnitRXUQ12AY1S
RXUQ14AY1S
RXUQ20AY1S

ขนาดการทำความเย็น (kW)130
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)444,000
Power Consumption Cooling (kW)32.1
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))3x(1,657 x 1,240 x 765)

ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.05
Model (รุ่น) RXUQ48AMY1S
Combination UnitRXUQ12AY1S
RXUQ16AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)135
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)461,000
Power Consumption Cooling (kW)34.1
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))3x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.96
Model (รุ่น) RXUQ50AMY1S
Combination UnitRXUQ12AY1S
RXUQ18AY1S
RXUQ20AY1S

ขนาดการทำความเย็น (kW)140
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)478,000
Power Consumption Cooling (kW)35.4
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))3x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.95
Model (รุ่น) RXUQ52AMY1S
Combination UnitRXUQ12AY1S
RXUQ20AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)146
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)498,000
Power Consumption Cooling (kW)37.4
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))3x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.90
Model (รุ่น) RXUQ54AMY1S
Combination UnitRXUQ14AY1S
RXUQ20AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)152
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)519,000
Power Consumption Cooling (kW)39.1
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))3x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.89
Model (รุ่น) RXUQ56AMY1S
Combination UnitRXUQ16AY1S
RXUQ20AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)157
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)536,000
Power Consumption Cooling (kW)41.1
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))3x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.82
Model (รุ่น) RXUQ58AMY1S
Combination UnitRXUQ18AY1S
RXUQ20AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)162
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)553,000
Power Consumption Cooling (kW)42.4
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))3x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.82
Model (รุ่น) RXUQ60AMY1S
Combination UnitRXUQ20AY1S
RXUQ20AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)168
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)573,000
Power Consumption Cooling (kW)44.4
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))3x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.78
More Information

Use our Comfort System Calculator to figure out which system best fits your needs.