FXCQ-AVM - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

 • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
 • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

FXCQ-AVM

FXCQ-AVM

เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลมสองชั้น

 • บาง น้ำหนักเบา และติดตั้งง่ายแม้ในพื้นที่ที่มีฝ้าแคบ

Highlight Feature

 • การกระจายของอากาศ

  ให้ความสะดวกสบายทั่วทั้งห้องด้วยอุณหภูมิที่สม่ำเสมอและไม่มีช่องระบายอากาศเย็นที่ระดับพื้น

 • การกระจายลมรอบทิศทาง 360 องศาและการเลือกรูปแบบการกระจายลม

  กระจายลมอย่างทั่วถึง 360 องศา สามารถเลือกรูปแบบการปล่อยลมได้หลากหลายด้วยการกระจายอุณหภูมิที่สม่ำเสมอมากขึ้น เนื่องจากอากาศกระจายออกจากมุมช่องระบายกระจายลมได้ความสะดวกสบายและกว้างมากขึ้น

 • ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

  - น้ำหนักเบา
  - ติดตั้งได้ในพื้นที่ที่มีฝ้าแคบ
  - แขวนง่าย
  - ถอดฝาครอบมุมออกได้ง่าย
  อื่นๆ

ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ
ข้อมูลเพิ่มเติม

Model (รุ่น) FXCQ20AVM
ขนาดการทำความเย็น (kW)2.2
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)7,500
Power Consumption Cooling (kW)0.031
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))305x775x620
ประสิทธิภาพการทำงาน COPNA/371/335/318/282/265
Model (รุ่น) FXCQ25AVM
ขนาดการทำความเย็น (kW)2.8
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)9,600
Power Consumption Cooling (kW)0.039
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))305x775x620
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm)NA/406/371/335/300/282
Model (รุ่น) FXCQ32AVM
ขนาดการทำความเย็น (kW)3.6
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)12,300
Power Consumption Cooling (kW)0.039
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))305x775x620
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm)NA/406/371/335/300/282
Model (รุ่น) FXCQ40AVM
ขนาดการทำความเย็น (kW)4.5
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)15,400
ระดับเสียง dB(A)0.041
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))305x775x620
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm)NA/424/388/371/335/300
Model (รุ่น) FXCQ50AVM
ขนาดการทำความเย็น (kW)5.6
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)19,100
Power Consumption Cooling (kW)0.059
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))305x990x620
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm)NA/530/494/459/406/371
Model (รุ่น) FXCQ63AVM
ขนาดการทำความเย็น (kW)7.1
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)24,200
Power Consumption Cooling (kW)0.063
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))305x990x620
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm)NA/565/530/494/441/406
Model (รุ่น) FXCQ80AVM
ขนาดการทำความเย็น (kW)9.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)30,700
Power Consumption Cooling (kW)0.09
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))305x1,445x620
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm)NA/918/847/794/724/653
Model (รุ่น) FXCQ125AVM
ขนาดการทำความเย็น (kW)14.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)47,800
Power Consumption Cooling (kW)0.149
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))305x1,445x620
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm)NA/1,130/1,041/971/883/794
More Information

Use our Comfort System Calculator to figure out which system best fits your needs.