SKYAIR Ceiling เครื่องปรับอากาศแบบไดกิ้นแขวนเพดาน - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

Ceiling - เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน

13,040 BTU/h 18,010 BTU/h 24,010 BTU/h 30,070 BTU/h 30,070 BTU/h 36,600 BTU/h 36,600 BTU/h 38,600 BTU/h 38,600 BTU/h 42,000 BTU/h 42,000 BTU/h 48,000 BTU/h 48,000 BTU/h
เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า(Ceiling) สตรีมเมอร์(ฟังก์ชั่นเสริมต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่ม) ประหยัดไฟเบอร์ 5 ด้วยระบบอิน...
ดูเพิ่มเติม
เปรียบเทียบสินค้า
14,175 BTU/h 18,000 BTU/h 24,200 BTU/h 30,500 BTU/h 30,500 BTU/h 37,500 BTU/h 37,500 BTU/h
เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า (Ceiling) ใช้สารทำความเย็น R410A ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ทุกรุ่น ให้ประสิทธิภาพการทำควา...
ดูเพิ่มเติม
เปรียบเทียบสินค้า
13,600 BTU/h 18,000 BTU/h 24,000 BTU/h 30,000 BTU/h 30,000 BTU/h 36,000 BTU/h 36,000 BTU/h 42,000 BTU/h 48,000 BTU/h
เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า (Ceiling) ประหยัดไฟเบอร์ 5 ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิงที่ให้ความเย็นเร็วและคงที่ ลดการตัด...
ดูเพิ่มเติม
เปรียบเทียบสินค้า
13,040 BTU/h 18,010 BTU/h 24,010 BTU/h 30,070 BTU/h 30,070 BTU/h 36,600 BTU/h 36,600 BTU/h 38,600 BTU/h 38,600 BTU/h 42,000 BTU/h 42,000 BTU/h 48,000 BTU/h 48,000 BTU/h
เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า (Ceiling) ประหยัดไฟเบอร์ 5 ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิงที่ให้ความเย็นเร็วและคงที่ ลดการตัด...
ดูเพิ่มเติม
เปรียบเทียบสินค้า
24,000 BTU/h 30,000 BTU/h 30,000 BTU/h 36,000 BTU/h 36,000 BTU/h 42,000 BTU/h 48,000 BTU/h
เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า (Ceiling) ใช้สารทำความเย็น R410A ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงและไม่ทำลายโอโซน กำลังลมแร...
ดูเพิ่มเติม
เปรียบเทียบสินค้า