สัญญาบริการ ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศของคุณ
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

สัญญาบริการ

เพราะไดกิ้นตระหนักถึงประสิทธิภาพและอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศของคุณ เราจึงขอนำเสนอ สัญญาบริการบำรุงรักษา (Maintenance Contract) ที่มีแพ็กเกจหลากหลายรูปแบบ

1. Maintenance Standard Package (สัญญาบริการมาตรฐาน)

Maintenance
Standard Package

สัญญาบริการพื้นฐาน โดยการจัดตารางการเข้าบริการเพื่อตรวจเช็คและ บำรุงรักษา รวมถึงการล้างทำความสะอาด ทั้งคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น เพื่อให้เครื่องปรับอากาศของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

อ่านต่อ

2. Additional Package (แพ็กเกจเสริม)

คือ สัญญาบริการในรูปแบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ที่มีหลายรูปแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละประเภทของธุรกิจทำให้เครื่องปรับอากาศให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลาและช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากขึ้น

Premium Care
Extent Warrant

สัญญาบริการ Premium Care Extent Warranty คือแพคเกจที่ให้บริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ทั้งคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น) เมื่อได้รับแจ้งความผิดปกติของเครื่องปรับอากาศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งทำให้คุณสามารถควบคุมงบประมานสำหรับเครื่องปรับอากาศของคุณได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ

Life cycle basic
Spare part for VRV

สัญญาบริการสำหรับ อะไหล่พื้นฐานที่จำเป็น ตามรอบอายุการใช้งาน เครื่องปรับอากาศ 3 ปี และ 5 ปี ซึ่งเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมที่สูง เมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย

อ่านต่อ

DRMS

DRMS เป็นระบบที่ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบปรับอากาศ รวมถึงสามารถคาดการณ์ความผิดปกติที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ โดยการรับส่งข้อมูลจากอาคารที่ใช้เครื่องปรับอากาศระบบ VRV ของ Daikin มายังห้อง Daikin Remote Monitoring System ผ่านระบบ Cloud และนำข้อมูลที่ได้รับมาประมวลผล แล้วรายงานข้อมูลการใช้เครื่องปรับอากาศกลับให้คุณได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีติดตามผลการทำงาน ทำให้เราสามารถบันทึกข้อมูลการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านต่อ

VRV check-up
(Recommisioning)

แพคเกจเสริม VRV check-up ที่จะทำการตรวจสอบเครื่องปรับอากาศและจัดทำ รายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้ทราบว่าเครื่องปรับอากาศอยู่ในสภาวะ การทำงานที่เหมาะสม หรือ สภาพที่ผิดปกติ โดยจะมีการแนะนำแผนบำรุงรักษา ที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าสามารถกำหนดงบประมานการบำรุงรักษาได้ถูกต้อง ซึ่งมีรายการตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

อ่านต่อ

3. Optional Package (ส่วนเสริมพิเศษ)

คือ บริการเสริมพิเศษที่ลูกค้าสามารถเพิ่มแต่ละแพ็กเกจพร้อมกับสัญญาบริการประจำปี

Chemical Liquid
for FCU cleaning

น้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สำหรับขจัดคราบฝังลึก ที่มีคราบน้ำมัน, เชื้อรา, แบคทีเรีย ซึ่งยากต่อการทำความสะอาดด้วยแรงดันน้ำ

อ่านต่อ

Annual report

รายงานประจำปีคือรายงานสรุปงานบริการทั้งหมดในรอบปี เกี่ยวกับการทำ ความสะอาด รวมถึงประวัติการซ่อมแซม นอกจากนี้ Daikin จะนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ทั้งหมดเพื่อแนะนำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแก่ลูกค้า สำหรับสัญญา บำรุงรักษาครั้งต่อไป เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานในสภาพที่สมบูรณ์

อ่านต่อ