เรื่องจริงน่ารู้เกี่ยวกับไดกิ้น - Daikin Discover
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

 • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
 • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

Daikin at a Glance

9 ข้อเท็จจริงที่ไดกิ้นคือผู้นำด้านระบบเครื่อง

 • ยอดขายมากกว่า
  ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
 • ฐานการผลิตมากกว่า
  แห่งทั่วโลก
 • วางจำหน่ายมากกว่า
  ประเทศทั่วโลก
 • ด้านระบบปรับอากาศ
  เราคือผู้เชี่ยวชาญ
 • เทคโนโลยีหลัก
 • ลงทุนกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
  ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
 • แสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด
 • ก่อตั้งขึ้นในปี
 • ใช้กลยุทธ์การบริหาร