สิ่งดีๆ จากเทคโนโลยีของไดกิ้น - Daikin Discover
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

สิ่งดีๆ จากเทคโนโลยีของไดกิ้น

ไดกิ้นพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบปรับอากาศด้วยความมุ่งมั่นเพื่อมอบอากาศที่มีคุณภาพให้เราได้หายใจเราพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแก่ผู้บริโภคในทุกๆวัน

ระบบอินเวอร์เตอร์

Heat Pump

สารทำความเย็น R32