ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Daikin Cool Line ปรึกษาด้านเครื่องปรับอากาศ
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

ลูกค้าสัมพันธ์
Daikin Cool Line 1271

ไดกิ้นพัฒนาศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Daikin Cool line) เพื่อดูแลลูกค้า โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค รับแจ้งล้าง รับแจ้งซ่อม งานขายสัญญาบริการ จำหน่ายอะไหล่และอื่นๆ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 07.00 – 24.00น. ลูกค้าสามารถติดต่อ Daikin Cool Line ได้ที่เบอร์ 1271

ขั้นตอนแจ้งซ่อม

1. ลูกค้าติดต่อ
Daikin Cool line 1271
2. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
3. นัดหมายวันเวลา
4. ช่างเทคนิค/วิศวกร
เข้าให้บริการ

บริการจาก Daikin Cool line 1271

กด 1 แจ้งซ่อม
กด 2 ซื้ออะไหล่
กด 3 สอบถามผลิตภัณฑ์
กด 4 ติดต่อช่างเทคนิค
ปรึกษางานซ่อม
กด 5 สัญญาบริการรายปี
กด 6 แนะนำติชม
กด 7 ลูกค้าองค์กร

ข้อมูลที่ใช้ในการแจ้งซ่อม

1. ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ผู้แจ้ง
2. รุ่น และ หมายเลขเครื่อง
3. ข้อมูลวันติดตั้ง หรือรับประกัน
4. อาการของเครื่องปรับอากาศ
5. ความต้องการของลูกค้า
6. วัน/เวลาที่สะดวกให้เข้าบริการ

ข้อเสนอแนะของคุณ
มีค่าสำหรับเรา

หลังจากให้บริการกับลูกค้า ทาง Daikin Cool Line ขอโทรติดตามสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกครั้ง เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า