Siam Daikin Sales Co.,Ltd (SDS)-THE MOST ADVANCED นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.daikin.co.th/ และ  https://shop.daikin.co.th/  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการวิเคราะห์ทางการตลาด

ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์  จำกัด ใช้คุกกี้อย่างไร

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์  จำกัด ใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทำให้เราสามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณีเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งจะคุกกี้กำหนดเป้าหมาย ตลอดจนประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด   คุกกี้ที่สยามไดกิ้นเซลส์ ใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้
  1. Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เช่น จดจำภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะถูกลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์
  2. Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความสนใจของผู้ใช้บริการทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์ครั้งต่อๆไปของผู้ใช้บริการง่ายและใกล้เคียงกับความสนใจของผู้ใช้บริการมากขึ้น
  วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่ สยามไดกิ้นเซลส์  ใช้ มีรายละเอียดดังนี้  
  • คุกกี้จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานกับเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมในแต่ละคราว เพื่อแยกแยะการเปิดเบราว์เซอร์อีกครั้งและการเข้าถึงไซต์เดิมให้ถือว่าเป็นการเข้าชมที่แตกต่างกัน รักษาประวัติการเยี่ยมชม จดจำการเข้าชมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน  และให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ เช่น การตั้งค่าภาษา เป็นต้น
  • คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของเราว่ามาจากช่องทางใดบ้างรวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมจากจำนวนผู้เข้ารับชม สถิติการเข้ารับชม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้เราไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
  • คุกกี้การใช้งาน (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ใช้เชื่อมต่อกับโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณ เพื่อให้คุณสามารถแชร์โฆษณาและเนื้อหาที่คุณเห็นบนเว็บไซต์ของเราไปยังโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
  • คุกกี้กำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของเราและบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บประวัติการแชร์เนื้อหาของท่าน จำนวนการรับชมวิดีโอ เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเราแต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

รายการคุกกี้

คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็ก (ไฟล์ข้อความ) ที่เว็บไซต์ซึ่งได้รับการเข้าชมขอให้เบราว์เซอร์ของคุณจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์เพื่อให้จดจำข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เช่น การตั้งค่าภาษาหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบ เราจะเป็นผู้กำหนดคุกกี้เหล่านั้นที่เรียกว่าคุกกี้บุคคลที่หนึ่ง เรายังใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นคุกกี้ที่มาจากโดเมนอื่นนอกเหนือจากโดเมนที่คุณกำลังเข้าชม เพื่อวัตถุประสงค์การโฆษณาและการตลาดของเรายิ่งไปกว่านั้น เรายังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานกับเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมในแต่ละคราว เพื่อแยกแยะการเปิดเบราว์เซอร์อีกครั้งและการเข้าถึงไซต์เดิมให้ถือว่าเป็นการเข้าชมที่แตกต่างกัน รักษาประวัติการเยี่ยมชม จดจำการเข้าชมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน และให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ เช่น การตั้งค่าภาษา เป็นต้น

คุกกี้ที่จำเป็น
กลุ่มย่อยของคุกกี้คุกกี้คุกกี้ที่ใช้
daikin.co.th_icl_current_language, PHPSESSID, nlbi_#######, incap_ses_, visid_incap_ฝ่ายแรก
www.daikin.co.thXSRF-TOKEN, ci_sessionฝ่ายแรก
.daikin.co.thOptanonConsent, OptanonAlertBoxClosedฝ่ายแรก

คุกกี้การใช้งาน

คุกกี้ประเภทนี้ใช้เชื่อมต่อกับโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณ เพื่อให้คุณสามารถแชร์โฆษณาและเนื้อหาที่คุณเห็นบนเว็บไซต์ของเราไปยังโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

คุกกี้การใช้งาน
กลุ่มย่อยของคุกกี้คุกกี้คุกกี้ที่ใช้
www.daikin.co.th__atuvs, __atuvcฝ่ายแรก
mydaikin.daikin.co.th___utmvcฝ่ายแรก

คุกกี้ประสิทธิภาพ

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้เราไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

คุกกี้ประสิทธิภาพ
กลุ่มย่อยของคุกกี้คุกกี้คุกกี้ที่ใช้
co.th_ga, _ga_81VEXWRHJ0ฝ่ายแรก
e-catalog.daikin.co.th__utmt, __utmc, __utmz, __utmb, __utmaฝ่ายแรก
daikin.co.th_ga_EPN6Q6EBYF, _ga_MLPPF50B2T, _gat_UA-206266398-1, _gat, _gid, _gat_UA-120228973-4ฝ่ายแรก

คุกกี้กำหนดเป้าหมาย

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของเราและบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการแชร์เนื้อหาของท่าน หรือจำนวนการรับชมวิดีโอ เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ สยามไดกิ้นเซลส์ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

คุกกี้กำหนดเป้าหมาย
กลุ่มย่อยของคุกกี้คุกกี้คุกกี้ที่ใช้
daikin.co.th_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxฝ่ายแรก
co.th_fbpฝ่ายแรก
shop.daikin.co.th__sharethis_cookie_test__, __lt__cid, __lt__sidฝ่ายแรก
youtube.comYSC, VISITOR_INFO1_LIVEสาม
s7.addthis.com__atuvc, __atuvs, __atrfsสาม
addthis.comxtc, uvcสาม
www.facebook.comสาม
facebook.comsb, frสาม
   

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภท ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) ได้ โดย “การตั้งค่าคุกกี้” หรือ การตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ (web browser) เช่น ห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น (คุกกี้บุคคลที่สาม)

เว็บไซต์ https://www.daikin.co.th/ และ https://shop.daikin.co.th/ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube, Facebook หรือ Twitter เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของเราได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่เราไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดยบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว