ธุรกิจงานบริการของไดกิ้น แอร์บ้านเพื่อที่อยู่อาศัย - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

 • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
 • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

ธุรกิจงานบริการของไดกิ้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการหลังการขายของไดกิ้น มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าทั้งการแก้ไขอาการผิดปกติของระบบปรับอากาศ รวมถึงการบำรุงรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งบริการออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
ช่างไดกิ้นเช็คระบบภายในเครื่องปรับอากาศ
ช่างไดกิ้นเช็คข้อมูลเครื่องปรับอากาศ
สัญญาบริการ
1. Room air
2. Sky air
3. VRV
4. Package air
5. Chiller
ด้วยโปรแกรมการดูแลรักษาระบบปรับอากาศในรูปแบบสัญญาบริการ ซึ่งสามารถเลือกแพ็กเกจได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า โดยครอบคลุมถึงการตรวจเช็ค การล้างทำความสะอาดในส่วน Fan coil unit และ Condensing unit การดูแลรักษาเชิงป้องกัน และการเปลี่ยนอะไหล่ที่จำเป็นตามรอบอายุการใช้งานก่อนเครื่องเสียและอื่นๆ
งานบริการซ่อม
1. Room air
2. Sky air
3. VRV
4. Package air
5. Chiller
 • ซ่อมทั่วไป
 • ล้างทำความสะอาด
 • ซ่อมระบบทำความเย็น
 • เปลี่ยนอะไหล่ระบบทำความเย็น
 • เปลี่ยนอะไหล่ทั่วไป
 • เปลี่ยนอะไหล่ไฟฟ้าต่างๆ
 • ซ่อมเครื่องระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิค
จำหน่ายอะไหล่
1. จำหน่ายอะไหล่
 • จำหน่ายอะไหล่แท้ของไดกิ้น
 • ให้คำแนะนำด้านอะไหล่
 • แนะนำร้านจำหน่ายอะไหล่แต่งตั้งของไดกิ้น
Overhaul
1. Screw Compressor
2. Semi-hermetic Compressor
3. Centrifugal Compressor
APPLIED PRODUCT เป็นเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า “ชิลเลอร์” (Chiller) ซึ่งชิลเลอร์ จะอาศัยน้ำเป็นตัวนำพาความเย็นไปยังห้องหรือจุดต่างๆ นิยมใช้กับโรงแรม โรงงาน โรงพยาบาลหรืออาคารอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องการใช้ระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์นี้ สามารถทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว และหลายจุดพร้อมๆกัน โดยไดกิ้นมีบริการแบบครบวงจรที่จะดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศของท่านให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเวลาอีกยาวนาน มีความเย็นสบายและประหยัดพลังงานสูงสุดโดยช่างผู้ชำนาญการด้านระบบชิลเลอร์โดยเฉพาะ
Replacement
1. Room air
2. Sky air
3. Package air
4. Chiller (Renovate)
 • เปลี่ยนแอร์
 • เปลี่ยน AHU
 • ติดตั้งและย้ายเครื่องปรับอากาศ
 • เปลี่ยน water coil
 • เปลี่ยนการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อส่งลม