"ไดกิ้น" ยกระดับมาตรฐานการทำงานของช่างบริการเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

“ไดกิ้น” ยกระดับมาตรฐานการทำงานของช่างบริการเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

20 May 2020 / กิจกรรม

ติดตามเราได้ที่ :

ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น มาตรการต่างๆได้ลดระดับความเข้มข้นลง สถานบริการมากมายต่างเริ่มกลับมาเปิดทำการตามปกติ แต่เราไม่มีทางรู้เลยว่า เชื้อไวรัสนี้จะกลับมาแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอีกครั้งหรือไม่ในอนาคต เพราะฉะนั้นการดูแลป้องกันตนเองจึงถือว่ายังสำคัญและเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างต่อเนื่อง

สำหรับไดกิ้น เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้าที่รับบริการ รวมถึงช่างที่ให้บริการทั้งงานบริการล้าง และบริการซ่อม ด้วยเหตุนี้เอง จึงมีการยกระดับมาตรฐานการทำงานของช่างบริการให้เข้มข้นขึ้น เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่รับบริการไม่ว่าลูกค้าจะได้รับบริการเป็นลำดับแรกหรือลำดับสุดท้ายของวัน โดยให้ความสำคัญกับขั้นตอนด้านการป้องกันเชื้อ COVID-19 ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการบริการ ด้วยข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้

ก่อนการเข้าให้บริการ

picture1
- จัดทำแบบสอบถามลูกค้าที่รับบริการทุกคน เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้นก่อนการเข้าให้บริการ
picture2
- ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าบริการทุกครั้ง โดยอุณหภูมิของผู้เข้าให้บริการและผู้รับบริการต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
picture3
- พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ชุดยูนิฟอร์ม และเครื่องมือ รวมถึงสวมชุดป้องกัน PPE ตลอดเวลาการให้บริการ

ระหว่างการให้บริการ

picture4
- พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ที่หน้ากาก และแฟนคอยล์ด้านในเครื่องปรับอากาศ
picture5
- ระหว่างการทำงาน ไม่ออกนอกพื้นที่ และไม่จับสิ่งของอื่นๆภายในบ้านโดยไม่จำเป็น
picture6
- หลังเสร็จสิ้นการให้บริการ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออีกครั้ง ที่หน้ากาก และ แฟนคอยน์ด้านในเครื่องปรับอากาศ

หลังการให้บริการ

picture7
- พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 อีกครั้งที่ชุดยูนิฟอร์ม และเครื่องมือ

โดยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ไดกิ้นใช้นี้คือน้ำยาฆ่าเชื้อ อาร์ด็อกซ์ 1820 (ARDROX 1820) ซึ่งเป็นน้ำยาทำความสะอาดที่สามารถออกฤทธิ์ทำลายเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 รวมถึงเชื้อไวรัสและแบคทีเรียทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งน้ำยาชนิดนี้ได้รับการทดสอบและรับรองจากบริษัท Boeing และ Airbus ซึ่งเป็นธุรกิจการบินชื่อดังระดับโลก รวมไปถึงได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงานด้านสิ่งแวดล้อมจากประเทศสิงค์โปร์ (NEA) เพราะฉะนั้นลูกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่าช่างบริการของเรา รวมถึงเครื่องปรับอากาศของท่าน จะปราศจากเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงเชื้อไวรัสและแบคทีเรียอื่นๆอย่างแน่นอน

picture8

ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมประเทศสิงค์โปร์ (NER)

จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุด คือสร้างความเชืื่อมัั่นให้กับลูกค้าทุกท่าน เมื่อมาใช้บริการของเรา ขอให้เชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยที่เรามอบให้ท่าน โดยเราจะไม่หยุดที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด และส่งต่ออากาศที่ดีที่สุด เพื่อตอบแทนความเชื่อใจที่มีให้กันเสมอมา ดังสโลแกนที่ว่า

ไดกิ้น ... ปรับอากาศให้สมบูรณ์แบบ

ติดตามเราได้ที่ :