ไดกิ้นเริ่มใช้สารทำความเย็นรักษ์โลก R32 รายแรกในประเทศไทย - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

ไดกิ้นเริ่มใช้สารทำความเย็นรักษ์โลก R32 รายแรกในประเทศไทย

24 September 2015 / กิจกรรม

ติดตามเราได้ที่ :

ไดกิ้นเริ่มใช้สารทำความเย็นรักษ์โลก R32 รายแรกในประเทศไทย ​ในปัจจุบันทั่วโลกต่างมองหาสารทำความเย็นใหม่ ที่ไม่เพียงแต่ไม่ทำลายชั้นโอโซน และยังไม่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนให้น้อยที่สุด

ในอดีต สารทำความเย็นที่มีสาร CFC เป็นส่วนประกอบถูกใช้ในเครื่องปรับอากาศอย่างแพร่หลายแต่ด้วยข้อตกลงในพิธีสารมอนทรีออลกำหนดให้สาร CFC เป็นสารอันตรายที่ทำลายชั้นโอโซนและเรียกร้องให้มีการเลิกใช้สารทำความเย็นนี้ สาร HCFC (R22) จึงเป็นทางเลือกทดแทนสำหรับสารดังกล่าว อย่างไรก็ดีสาร HCFC ก็ถูกระบุให้อยู่ในรายชื่อสารอันตรายที่ถูกระงับให้มีการเลิกใช้ในเวลาต่อมาเพราะสารนี้ก็มีส่วนในการทำลายชั้นโอโซนเช่นกัน ดังนั้นจึงมีการเรียกร้องให้เลิกใช้สารทำความเย็น R22 ที่มีส่วนประกอบของ HCFC ในปี 2020 สำหรับประเทศอุตสาหกรรม และปี 2030 สำหรับประเทศกำลังพัฒนา

​ขณะนี้ประเทศอุตสาหกรรมกำลังกำลังดำเนินการเปลี่ยนจากการใช้สารทำความเย็น HCFC (R22) เป็น HFC (R410A) ที่แม้ว่าจะไม่ทำลายชั้นโอโซน แต่ก็มีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อน แต่อย่างไรก็ดี ข้อตกลงในพิธีสารโตเกียว ในปี 1997 ก็มีการเรียกร้องให้ลดการปลอยสาร HFC ของสารทำความเย็น R410A

​ในประเทศญี่ปุ่น ไดกิ้นได้เปลี่ยนมาใช้สารทำความเย็น R32 ในเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยและผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศรายอื่นๆ ก็เริ่มที่จะเปลี่ยนมาใช้เช่นกัน

​สำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนียได้มีการวางแผนลดการใช้สาร HCFC การตามประกาศจาก United Nations Environment Program (UNEP) ด้วยการวางแผน HCFC Phase out Management Program (HPMP) เพื่อเสนอต่อ UNEP ต่อไป

ในส่วนประเทศไทยนั้น กองทุนพหุภาคี (MLF) ได้อนุมัติให้ใช้สารทำความเย็น R32 สำหรับธุรกิจระบบปรับอากาศและยังวางแผนให้ระงับการใช้สารทำความเย็น (HCFC) R22 ภายในปี 2017

39-239-3

ติดตามเราได้ที่ :