“ไดกิ้น” ขอร่วมแสดงความยินดีกับ “ดร.พรเทพ พรประภา” เนื่องในโอกาสได้รับมอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

“ไดกิ้น” ขอร่วมแสดงความยินดีกับ “ดร.พรเทพ พรประภา” เนื่องในโอกาสได้รับมอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์

9 November 2020 / กิจกรรม

ติดตามเราได้ที่ :

 

s__389152785

“ไดกิ้น” ขอร่วมขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรเทพ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด และดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เนื่องในโอกาสได้รับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะเป็นบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อสังคม เพื่อการศึกษาของประเทศไทย และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่มีส่วนในการปรับปรุง - พัฒนา และเข้าไปบริหารจัดการทางด้านโรงงานผลิตในกลุ่มสยามกลการ ให้ก้าวสู่ความมั่นคงและยั่งยืน โดยทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ผลิตวิดีทัศน์เพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร.พรเทพ พรประภา เพื่อใช้ในงานเลี้ยงรับรองผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  ณ  โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

 

 

ติดตามเราได้ที่ :