“ไดกิ้น” ตอกย้ำพันธกิจพัฒนาสังคมคุณภาพ มอบเครื่องปรับอากาศมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

“ไดกิ้น” ตอกย้ำพันธกิจพัฒนาสังคมคุณภาพ มอบเครื่องปรับอากาศมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

11 January 2019 / กิจกรรมไดกิ้น สานต่อเจตนารมณ์สร้างสังคมดี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านความเย็นระดับโลก ส่งมอบเครื่องปรับอากาศไดกิ้น ให้แก่มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาคนพิการ จ.นนทบุรี  เนรมิตความเย็นให้อาคารเรียนอเนกประสงค์หลังใหม่ “อาคารร่วมทางฝัน” ตอกย้ำพันธกิจยกระดับสังคมคุณภาพ

dsc01489

 

คุณบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เปิดเผยภายหลังการร่วมพิธีเปิดอาคารร่วมทางฝัน อาคารเรียนอเนกประสงค์หลังใหม่ของมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ โดยมีธีรวัฒน์  ธัญลักษณ์ภาค  ประธานมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาคนพิการ เป็นผู้รับมอบ ว่า “กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสำคัญที่ไดกิ้นยึดมั่นมาโดยตลอด และเชื่อว่าไดกิ้นจะมีส่วนสนับสนุนการเปิดโอกาสให้เครือข่ายผู้พิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของอาคารร่วมทางฝันของมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการ พร้อมช่วยสร้างสังคมคุณภาพต่อไป โดยไดกิ้นได้ให้การสนับสนุนเครื่องปรับอากาศไดกิ้น  Ceiling Suspended Type จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 47,900 บาท มูลค่ารวม 479,000 บาท”

dsc01544

 

สำหรับอาคารร่วมทางฝันเป็นอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้นที่ออกแบบในรูปแบบ Universal Design เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ประกอบด้วย ห้องเรียนคอมพิวเตอร์,ห้องเรียน Lecture1, 2 ห้องเรียนอเนกประสงค์ ห้องสมุด และพื้นที่ต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการเรียนการสอน โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวม 2,000 ตร.ม. มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารเรียนและอาคารกิจกรรมที่ได้มาตรฐานเพียงพอและรองรับกับกิจกรรมการอบรมคอมพิวเตอร์ของผู้พิการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้องค์กรเครือข่ายผู้พิการสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และร่วมพัฒนาศักยภาพของผู้พิการร่วมกัน

 

ทั้งนี้มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2538 ด้วยต้องการร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหวให้มีอาชีพ  พร้อมการฝึกอบรมและจัดหางานทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้พิการ โดยมีผู้พิการเข้ารับการอบรมด้านคอมพิวเตอร์แล้วกว่า 1,500 ราย