ข่าวสารและกิจกรรมจากแอร์ไดกิ้น - Daikin
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

  • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
  • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

ผู้บริหาร “ไดกิ้น” ได้รับรางวัลบุคลากรปรับอากาศดีเด่นประจำปี 2564 จากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

เมื่อ วันที 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คุณบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ ที่ปรึกษา บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564” จากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย โดยคุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคม เป็นประธานมอบรางวัล สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานและทำคุณประโยชน์ให้กับวงการวิศวกรรมปรับอากาศ ซึ่งคุณบัณฑิต เข้าเป็นอนุกรรมการวิชาการ ACAT ตั้งแต่ปี 2544 เป็นที่ปรึกษา สนับสนุน กิจกรรม แล...

เพิ่มเติม

กิจกรรม