นโยบายคุณภาพ

1. มุ่งมั่น – เราจะจัดจำหน่ายสินค้า และชิ้นส่วนที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดส่ง อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 2. ให้บริการที่ดี – เราจะมอบความเอาใจใส่ ในการให้บริการที่ดีต่อลูกค้าในทุกด้าน โดยเฉพาะ ในด้านการขาย และการให้บริการหลังการขาย 3. อย่างต่อเนื่อง – เราจะทำการวิเคราะห์ผลจากการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์คุณภาพ และ วัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาวางแผน ในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง