95th-anniversary
ตัวแทนจำหน่าย

เวลาทำการ

 • Mon - Fri : 07:00am - 19:00pm
 • Sat - Sun : 08:00am - 17.00pm

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2467 ที่ประเทศญี่ปุ่น ไดกิ้นเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 95 ปีในปีนี้
ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอันล้ำสมัยอย่างต่อเนื่อง ส่งให้เรากลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศของโลก

การดำเนินธุรกิจนอกประเทศของเราเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกเมื่อ 50 ปีก่อน ที่ประเทศสิงคโปร์และออสเตรเลีย เราค้นหานวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนทั่วทุกมุมโลก ตามแต่สภาพอากาศและไลฟสไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และด้วยฐานการผลิตในปัจจุบันกว่า 100 แห่ง รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 150 ประเทศ ทำให้เราเป็นอันดับ 1 ของโลกในธุรกิจเครื่องปรับอากาศ

ประวัติศาสตร์ของไดกิ้นนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของเครื่องปรับอากาศ การนำเสนอบริการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและสะดวกสบายขึ้นให้กับผู้คนทั่วโลกคือเป้าหมายหลักของเรา และในฐานะผู้เชียวชาญด้านเครื่องปรับอากาศระดับโลก สิ่งเหล่านี้คือความท้าทายที่เราพร้อมรับอย่างภาคภูมิใจ

อ้างอิงจากยอดขายเครื่องปรับอากาศทั่วโลก ณ ปี 2017
จากการสำรวจของ Fuji Keizai Marketing Research & Consulting Group’s “Global Survey on Electrical Home Appliances 2018

DAIKIN FUN FACTS

As a Global Company

ครอบครัวไดกิ้น

76,482
 • ชีวิต
290
 • สาขา และ
 • สำนักงานใหญ่
 • ทั่วทุกมุมโลก

※ข้อมูล ณ มีนาคม 2019

1,000คน 100คน

จำนวนพนักงานไดกิ้น
ในญี่ปุ่น vs นอกญี่ปุ่น

84%ประจำอยู่
ทั่วทุกมุมโลก
16%ประจำอยู่
ในประเทศญี่ปุ่น

As a Growing Company

ธุรกิจของเรา
เติบโตขึ้น

90%

ในช่วง 10 ปีล่าสุด

ยอดขายสุทธิ (ล้านเยน)

 • 2009

  1,202,420

 • 2010

  1,023,964

 • 2011

  1,160,331

 • 2012

  1,218,701

 • 2013

  1,290,903

 • 2014

  1,787,679

 • 2015

  1,915,014

 • 2016

  2,043,691

 • 2017

  2,043,969

 • 2018

  2,290,561

As a Manufacturing Company

เราผลิตเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย
มาแล้วกว่า

6,599,998
 • เครื่อง

ทั่วโลกในปีงบประมาณ คศ 2017

100,000เครื่อง

หากคำนวณตามปีงบประมาณ 2017
ในทุกๆ 1 นาที เราผลิตเครื่องปรับอากาศ
เฉลี่ยทั่วโลกนาทีละ

หากคำนวณตามปี
งบประมาณ 2017 ในทุกๆ
1 นาที เราผลิตเครื่องปรับอากาศ
เฉลี่ยทั่วโลกนาทีละ

0
 • เครื่อง

Disclaimer

คำนวนจากพื้นฐาน
1 ปี = 525,600 นาที

As an Innovative Company

การลงทุนในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ส่งผลให้เราได้รับสิทธิบัตรในด้านต่างๆมากมาย ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ ไม่ใช่เพียงเพื่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของเราเท่านั้น แต่ยังมุ่งพัฒนาในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั่วโลกด้วย

401
 • พันล้านเยน

(115,000 ล้านบาท *)

*ตามอัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณเดือน กันยายน 2562

ญี่ปุ่นกว่า
9,500สิทธิบัตร
ทั่วโลกกว่า
10,500สิทธิบัตร
รวมแล้วกว่า
20,000

เราอนุญาติให้ผู้อื่นเข้าถึง

93

สิทธิบัตรด้านเครื่องปรับอากาศ ที่ใช้น้ำยา R-32
ซึ่งเป็นสารทำความเย็นเชิงเดี่ยวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สิทธิบัตรด้านเครื่องปรับอากาศ
ที่ใช้น้ำยา R-32 ซึ่งเป็นสารทำความเย็น
เชิงเดี่ยวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารทำความเย็น R-32

As an Environmentally-Conscious Company

เครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัยของไดกิ้น 83% ในปีงบประมาณ 2017 เป็นผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ช่วยลดก๊าซที่ก่อภาวะเรือนกระจกรวมกว่า 54 ล้านตัน

Disclaimer

จำนวนคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 54 ล้านตันถูกคำนวณมาจากความแตกต่างระหว่างเครื่องปรับอากาศที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและเครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช่ระบบอินเวอเตอร์ เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารความเย็นเดิมที่ถูกจำหน่ายออกไป และเครื่องทำความร้อนแบบ gas-combustion space เครื่องทำความร้อนแบบใช้น้ำร้อน

*ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไข ผลิตภัณฑ์ Super Green และ Green
ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายครบทุกกรณีด้านล่างนี้ จัดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท Super Green หากเข้าข่ายอย่างน้อย 1 กรณี จัดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท Green

 • ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 30% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
  ตัวอย่าง: เครื่องปรับอากาศที่ใช้ระบบอินเวอร์เตอร์
 • ใช้สารทำความเย็นที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนน้อยลงลง 2 ใน 3 เมื่อเทียบกับสารทำความเย็นทั่วไป
  ตัวอย่าง : เครื่องปรับอากาศใช้สารทำความเย็น R-32 ซึ่งเป็นสารทำความเย็นที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนน้อยกว่าสารทำความเย็นแบบเดิม

เทียบเท่ากับการดูดซับ
CO2 คาร์บอนไดออกไซด์

6,100,000,000
 • ต้นซีดาร์
 • ต่อปี
co2
co2
co2
co2
co2
o2
o2
o2
o2
o2

ในทุกปี ต้นซีดาร์หนึ่งต้นดูดซับ CO2 รวมแล้วถึง 8.8 กิโลกรัม※

ที่มา : กระทรวงเกษตร, กรมป่าไม้ และ กรมประมง ญี่ปุ่น “ต้นไม้ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์มากเพียงใด?”

และเทียบเท่าการลดมลพิษ
จากรถยนต์ ถึงปีละ

และเทียบเท่าการลดมลพิษ
จากรถยนต์ ถึงปีละ

44,000,000
 • ล้านคัน

Annually, a private car emits 1230kg of CO2 ※

ที่มา : กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น “บทสำรวจการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในครัวเรือน.”

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ดีมาตลอด 95 ปี